Kontakty

sekretariát riaditeľky

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretariát riaditeľky Bartková Dana, Ing. 56 I. posch. 051/2440 101 dana.bartkova@upsvr.gov.sk
sekretariát riaditeľky Straková Katarína, Ing. 56 I. posch. 051/2440 101 katarina.strakova@upsvr.gov.sk
právnik Štenko Štefan, JUDr. 50 I. posch. 051/2440 302 stefan.stenko@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie zamestnania, vyradenie z evidencie UoZ, informácie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
RECEPCIA - informácie o evidencii UoZ, poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Hudacká Ľubica, Mintaľová Beáta, Mgr. 1 prízemie 051/2440 999
vedúca oddelenia Sykorová Monika, Mgr., PhD. 47 I. poschodie 051/2440 200 monika.sykorova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Bujňačková Spišáková Lucia, JUDr., PhD. 44 I. poschodie 051/2440 201 Lucia.BujnackovaSpisakova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Galajdová Renáta, Mgr. 72 I. poschodie 051/2440 203 renata.galajdova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Dzivý Baluchová Martina, Ing. 23 prízemie 051/2440 202 Martina.DzivyBaluchova@upsvr.gov.sk
informačno - poradenské stredisko Majirská Jana, Mgr. 17 prízemie 051/2440 230 jana.majirska@upsvr.gov.sk
písm. Kar - Kl, Lua - Luľ, Do, Dp Chomová Simona, Mgr. pracovisko č. 3 prízemie 051/2440 225 simona.chomova@upsvr.gov.sk
písm. Gac - Gch, Gu - Gž, Rae-Rď, Ro - Rť Zagrapanová Lenka, Mgr. pracovisko č. 4 prízemie 051/2440 225 lenka.zagrapanova@upsvr.gov.sk
písm. Ja - Jch, Tu - Tž + eurodávky Kp - Z Juščáková Renáta, Mgr. pracovisko č. 5 prízemie 051/2440 216 renata.juscakova@upsvr.gov.sk
písm. Mem - Mik, Na - Nď, Ň + eurodávky A - Ko Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko č. 6 prízemie 051/2440 216 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
písm. Bal (obce Proč až Župčany), Bf - Bn Grznárová Marcela, Mgr. pracovisko č. 8 prízemie 051/2440 217 marcela.grznarova@upsvr.gov.sk
písm. Bal - obce A až Prešov Semanová Darina, Ing. pracovisko č. 9 prízemie 051/2440 223 darina.semanova@upsvr.gov.sk
písm. Dž, Du, Dv, Dy Roskošová Adriana, Mgr. pracovisko č. 10 prízemie 051/2440 223 adriana.roskosova@upsvr.gov.sk
písm. Poa - Pol, Vaa - Vaľ Jakubková Lucia, Mgr. pracovisko č. 11 prízemie 051/2440 222 lucia.jakubkova@upsvr.gov.sk
písm. Bam - Baž, Br - Bť, Žl - Žž Brodová Ivana, Mgr. pracovisko č. 12 prízemie 051/2440 222 ivana.brodova@upsvr.gov.sk
písm. Čb - Či Prokop Pavel, Mgr. pracovisko č. 13 prízemie 051/2440 208 pavel.prokop@upsvr.gov.sk
písm. Ča, Čj - Čž, Pov - Pž, Re - Rch, Št, Šť Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
písm. Ga - Gab, Ni - Nm Potocká Helena, Mgr. pracovisko č. 15 prízemie 051/2440 226 helena.potocka@upsvr.gov.sk
písm. A, Hm - Hn, Hp - Ht, Bendík Hangoniová Andrea, Mgr. pracovisko č. 16 prízemie 051/2440 226 andrea.hangoniova@upsvr.gov.sk
písm. Kon - Koz Szidorová Ildikó pracovisko č. 17 prízemie 051/2440 227 ildiko.szidorova@upsvr.gov.sk
písm. Km - Kom, Dr-Dť Pitlaničová Silvia pracovisko č. 18 prízemie 051/2440 227 silvia.pitlanicova@upsvr.gov.sk
písm. Ma - Maf, X, Y pracovisko č. 21 prízemie 051/2440 220
písm. Ms - Mž, Ne - Nch, O Labová Monika, Mgr. pracovisko č. 22 prízemie 051/2440 220 monika.labova@upsvr.gov.sk
písm. Gm, Gn, Gr-Gť, Hor (obce Prešov, Proč až Župčany) Harakaľová Eva, Mgr. PhD. pracovisko č. 23 prízemie 051/2440 228 marta.balazova@upsvr.gov.sk
písm. Baa - Bak, Bo - Bp, Bu - Bž, Db - Dn, Fed - Fk Jacková Gabriela, Ing. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 gabriela.jackova@upsvr.gov.sk
písm. Kož - Kub, Vam - Vao, Mir, Mirgová (okrem Mirga) Vargová Lenka, Mgr. pracovisko č. 25 I. medziposchodie 051/2440 229 lenka.vargova@upsvr.gov.sk
písm. Kuc - Kž, Šp - Šs, Šu, Ze - Zy Cupáková Viera pracovisko č. 26 I. medziposchodie 051/2440 229 viera.cupakova@upsvr.gov.sk
písm. Ma - Maf, X, Y Katuša Kristína Bc. pracovisko č. 27 I. medziposchodie 051/2440 219 kristina.vavrekova@upsvr.gov.sk
písm. Ď, Pe - Pi, Ru - Rž, Ř Demčáková Silvia, Mgr. pracovisko č. 28 I. p. 051/2440 219 silvia.demcakova@upsvr.gov.sk
písm. Mao - Meľ, Fel-Fep, Fr-Fž Lastovecká Andrea, Mgr. pracovisko č. 29 I. medziposchodie 051/2440 218 andrea.lastovecka@upsvr.gov.sk
písm. La - Lť, Ľ Bernátová Helena pracovisko č. 30 I. medziposchodie 051/2440 218 helena.bernatova@upsvr.gov.sk
písm. Vaš - Vž, Ri-Rň Krajňáková Zuzana Mgr. pracovisko č. 31 I.p. 051/2440 211 zuzana.krajnakova@upsvr.gov.sk
písm. Fer - Fp Oravcová Renáta, Bc. pracovisko č. 32 I. poschodie 051/2440 224 renata.oravcova@upsvr.gov.sk
písm. C, CH, I Studničková Michaela, Mgr. pracovisko č. 35 I. medziposchodie 051/2440 207 michaela.studnickova@upsvr.gov.sk
písm. Hoa - Hop, Pom - Pou, Šo Sivák Patrik, Mgr. pracovisko č. 36 prízemie 051/2440 207 patrik.sivak@upsvr.gov.sk
písm. Ža - Žk Safková Mária, Ing. pracovisko č. 37 I.p. 051/2440 213 maria.safkova@upsvr.gov.sk
písm. Dz, Go - Gp, Mirga Hrabovecká Adriána, PhDr. pracovisko č. 38 I. p. 051/2440 213 adriana.hrabovecka@upsvr.gov.sk
písm. Ša - Škš, Bendíková Rešetár Dávid, Mgr. pracovisko č. 39 I. medziposchodie 051/2440 212 david.resetar@upsvr.gov.sk
písm. Kar - Kl, Lu - Luľ, Do, Dp Kocúrová Katarína, Mgr. pracovisko č. 40 I.p. 051/2440 212 katarina.kocurova@upsvr.gov.sk
písm. Sl - Sr, Su, Sv, Beo - Bez, W, Bem, Ben, Beň (okrem Bendík, Bendíková) Tuhrinská Jarmila, Mgr. pracovisko č. 41 I.p. 051/2440 210 jarmila.tuhrinska@upsvr.gov.sk
písm. Hor (obce A - Podhradík, Šar. Poruba) Gdovinová Mária, Mgr. pracovisko č. 42 I.p. 051/2440 210 maria.gdovinova@upsvr.gov.sk
písm. Sa - Sď, Sf - Sk, Q Dzurovčáková Mária, Mgr. pracovisko č. 43 I.p. 051/2440 209 maria.dzurovcakova@upsvr.gov.sk
písm. Ka - Kap Borecká Sylvia, Mgr. pracovisko č. 44 I.p. 051/2440 209 sylvia.borecka@upsvr.gov.sk
písm. Da, Mo, Se, Sy - Sž, U Sariková Júlia JUDr. pracovisko č. 45 I.p. 051/2440 206 julia.sarikova@upsvr.gov.sk
písm. Mil-Mip, Mis-Mn, Mp-Mr Vnenčáková Radka, Ing. pracovisko č. 46 I.p. 051/2440 206 radka.vnencakova@upsvr.gov.sk
písm. Bae-Bel, E, St, Sť, Za - Zď Skorka Róbert, PhDr. pracovisko č. 47 I.p. 051/2440 214 robert.skorka@upsvr.gov.sk
písm. Fa-Fečová, Pa-Pď, Pj-Pň, Lum-Lž Tomaščáková Gabriela, Mgr. pracovisko č. 48 I. poschodie 051/2440 214 gabriela.tomascakova@upsvr.gov.sk
písm. Mag - Maň, No - Nž, Škt - Šn Lešková Petra, Ing. pracovisko č. 49 I.p. 051/2440 204 petra.leskova@upsvr.gov.sk
písm. Hos - Hož, Hu - Hž, Ra - Raď, Šv - Šž Stopová Valéria, Ing. pracovisko č. 50 I. p. 051/2440 204 valeria.stopova@upsvr.gov.sk
písm. Ha-Hľ Sučková Juliana, Mgr. pracovisko č. 51 I.p. 051/2440 205 juliana.suckova@upsvr.gov.sk
písm. Gi-Gľ Dudová Ľudmila, Mgr. pracovisko č. 52 I.p. 051/2440 205 ludmila.dudova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa
agent pre voľné pracovné miesta Čislikovská Gabriela, Mgr. 19 prízemie 051/2440 233 gabriela.cislikovska@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Karasová Petra, Ing. 21 prízemie 051/2440 231 petra.karasova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Oravcová Zuzana, JUDr. 19 prízemie 051/2440 233 zuzana.oravcova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Debreceniová Simona, Mgr. 20 prízemie 051/2440 232 simona.debreceniova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Kašparová Zuzana, Mgr. 19 prízemie 051/2440 233 zuzana.kasparova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Olšavská Adriana, Mgr. 21 prízemie 051/2440 231 adriana.olsavska@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Skybová Jana, Bc. 19 prízemie 051/2440 233 jana.skybova@upsvr.gov.sk
EURES poradca Maňková Jana, Mgr. 41 I. medziposchodie 051/2440 234 jana.mankova@upsvr.gov.sk
agenda zamestnávania povinného podielu občanov so ZP, infokarty cudzincov, hromadné prepúšťanie Konišovská Adriana, Mgr. 41 I. medziposchodie 051/2440 234 adriana.konisovska@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana, Námestie slobody 87, Sabinov INFORMÁTOR - recepcia:051/2442 999
recepcia Sontág Miroslav, Ing. 5 prízemie 051/2442 999 miroslav.sontag@upsvr.gov.sk
vedúci úseku služieb pre občana Palenčár Stanislav, Mgr. 206 II.p. 051/2442 200 stanislav.palencar@upsvr.gov.sk
poradenské služby, zastupovanie vedúceho úseku Ondrejkovičová Iveta, Ing. II.p. 051/2442 201 iveta.ondrejkovicova@upsvr.gov.sk
písm. Ba až Bd, priezvisko Bila (iba ženy) Ďuďáková Mária, Mgr. pracovisko č. 6 I.p. 051/2442 206 maria.dudakova@upsvr.gov.sk
písm. C, N, Ň, R, Ř, priezvisko Červeňáková (iba ženy) Kocúreková Ľubomíra, Mgr. pracovisko č. 14 I.p. 051/2442 211 lubomira.kocurekova@upsvr.gov.sk
písm. Be až Bch, Bi (okrem Bily, Bila), Č (okrem Červeňáková), Ď, I Perdíková Júlia pracovisko č. 16 I.p. 051/2442 202 julia.perdikova@upsvr.gov.sk
písm. A, E, F, J, O Košalková Antónia, Mgr. pracovisko č. 7 I.p. 051/2442 206 antonia.kosalkova@upsvr.gov.sk
písm. G (okrem priezviska Giňová), T, Ť, U Kravcová Jarmila pracovisko č. 11 I.p. 051/2442 208 jarmila.kravcova@upsvr.gov.sk
písm. Ka až Kr (okrem Kaleja/Kalejová), V, priezvisko Pekeja/Pekejová Ivančíková Patrícia, Mgr. pracovisko č. 13 I. poschodie 051/2442 210 patricia.ivancikova@upsvr.gov.sk
písm. Ch, Ku až Kz, priezvisko Duda/Dudová Jašková Katarína, Mgr. pracovisko č. 5 I.p. 051/2442 205 katarina.jaskova@upsvr.gov.sk
písm. L, Ľ, W, X, Y, Z, Ž, priezvisko Giňová (iba ženy) Mihalíková Alžbeta pracovisko č. 8 I.p. 051/2442 207 alzbeta.mihalikova@upsvr.gov.sk
písm. Dz, Dž, M, S, Š Kačmariková Martina, Mgr. pracovisko č. 9 I.p. 051/2442 207 martina.kacmarikova@upsvr.gov.sk
priezvisko Kaleja (iba muži), Kaleja - Januv, Kalejová - Januvová Šidiková Ľudmila pracovisko č. 15 I.p. 051/2442 212 ludmila.sidikova@upsvr.gov.sk
písm. Bj až Bz, priezvisko Bilý (iba muži) Koscelníková Mária, Ing. pracovisko č. 12 I.p. 051/2442 209 maria.koscelnikova@upsvr.gov.sk
priezvisko Kalejová (iba ženy) Kušnírová Emília, Mgr. pracovisko č. 3 I.p. 051/2442 203 emilia.kusnirova@upsvr.gov.sk
písm. D (okrem Duda/Dudová) Sedláková Erika, Mgr. pracovisko č. 10 I. p. 051/2442 208 erika.sedlakova@upsvr.gov.sk
písm. H Krišová Marta, Mgr. pracovisko č. 4 I.p. 051/2442 204 marta.krisova@upsvr.gov.sk
písm. P, Q Begániová Jana pracovisko č. 17 prízemie 051/2442 999 jana.beganiova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana, pracovisko Sabinovská 2, Lipany
INFORMÁTOR - recepcia
písm. písm. C, Č, E Dvorščáková Andrea pracovisko č. 3 1. p. 051/2443 213 andrea.dvorscakova@upsvr.gov.sk
písm. B, Ch, I, L Novická Oľga, Mgr. pracovisko č. 5 I.p. 051/2443 216 olga.novicka@upsvr.gov.sk
písm. D, N, Ň, O, R, Ř, T, Ť, V, W, X, Y Cupráková Helena, Mgr. pracovisko č. 6 I.p. 051/2443 216 helena.cuprakova@upsvr.gov.sk
písm. F, J, S, Š Sontágová Angelika, Mgr. pracovisko č. 8 I.p. 051/2443 213 angelika.sontagova@upsvr.gov.sk
písm. A, Ď, Dz, Dž, G, H Straková Jana, Mgr. pracovisko č. 8 I.p. 051/2443 215 jana.strakova@upsvr.gov.sk
písm. M, P, Q, U Lazorová Alena, Mgr. pracovisko č. 4 I.p. 051/2443 213 alena.lazorova@upsvr.gov.sk
písm. K, Ľ, Z, Ž Kordiaková Andrea, Mgr. pracovisko č. 7 I.p. 051/2443 215 andrea.kordiakova@upsvr.gov.sk

referát správneho konania

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát správneho konania Dobrovičová Terézia, Mgr. 82 II. poschodie 051/2440 303 terezia.dobrovicova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Delejová Viera, Mgr. 82 II. poschodie 051/2440 303 viera.delejova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Babinčáková Alena Mgr. 82 II. poschodie 051/2440 304 alena.babincakova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Janeková Mária, Mgr. Nám. slobody 87, Sabinov prízemie 9A 051/2442 305 maria.janekova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Pružinská Anna, PhDr. Nám. slobody 87, Sabinov prízemie 9A 051/2442 305 anna.pruzinska@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Feňďová Janka, Mgr. 75 II. medziposchodie 051/2440 400 janka.fendova@upsvr.gov.sk
koordinátor/schvaľovateľ Grejtáková Jana, Mgr. 68 I.p. 051/2440 401 jana.grejtakova@upsvr.gov.sk
koordinátor/schvaľovateľ Fečová Sandra, PhDr. 81 II.p. 051/2440 412 sandra.slovakova@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária Uličná Monika, Mgr. 35 I. medziposchodie 051/2440 402 monika.ulicna@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária Kotíková Ester, Mgr. 35 I. medziposchodie 051/2440 402 ester.kotikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce, opatrenie č. 1 - Podpora aktívnych UoZ, § 54 NP Reštart pre mladých UoZ 2 Ivanková Andrea, Mgr. 94 III.poschodie 051/2440 422 andrea.ivankova@upsvr.gov.sk
§ 32 náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa, § 53 príspevok na dochádzku za prácou Šarocká Katarína, Bc. 108 II.p. 051/2440 405 katarina.sarocka@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart pre mladých UoZ 2 Baňasová Slavka, Mgr. 94 III.p. 051/2440 422 slavka.banasova@upsvr.gov.sk
§ 49 - príspevok na SZČ, § 57 príspevok občanovi so ZP na SZČ, § 55 chránené pracovisko, § 54 NP Cesta na trh práce 2, opatrenie č.3 "Zamestnám sa sám aj v poľnohosp. prvovýrobe", § 54 Úspešne na trhu práce, aktivita č. 2 (SZČ) Oulická Slávka, Ing. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 slavka.oulicka@upsvr.gov.sk
§ 49 - príspevok na SZČ, § 57 príspevok občanovi so ZP na SZČ, § 55 chránené pracovisko, § 54 NP Cesta na trh práce 2, opatrenie č. 3" Zamestnám sa sám aj v poľnohosp. prvovýrobe", § 54Úspešne na trhu práce, aktivita č. 2 (SZČ), § 53a), § 53c) Martonová Helena, Bc. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 helena.martonova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa Halaj Michal, Ing. 66 I.p. 051/2440 408 michal.halaj@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou Tomaščínová Karolína, Mgr. 117 III. p. 051/2440 409 karolina.tomascinova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart pre mladých UoZ 2 Koščová Elena, Bc. 94 III. p. 051/2440 422 elena.koscova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart pre mladých UoZ - 2 Bogdanová Lucia, Ing. 94 III.p. 051/2440 422 lucia.sopkova@upsvr.gov.sk
§ 50 - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ Cuprák Jozef, Mgr. 99 II.p. 051/2440 410 jozef.cuprak@upsvr.gov.sk
§ 50 - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, § 54 NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) Tomečková Katarína 107 II.p. 051/2440 411 katarina.tomeckova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 5 "Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou" Kordiaková Anna, Ing. 117 III. p. 051/2440 409 anna.kordiakova@upsvr.gov.sk
§ 51 príspevok na vykonávanie absolvenstkej praxe Tomášová Alexandra, Bc. 67 I.p. 051/2440 406 alexandra.tomasova@upsvr.gov.sk
54 - NP Praxou k zamestnaniu, § 54 - NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, aktivita č. 2, NP Praxou k zamestnaniu 2 Michalikova Zuzana, Mgr. 62 I.p. 051/2440 416 zuzana.michalikova2@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP Praxou k zamestnaniu, NP Praxou k zamestnaniu 2 Vargová Marcela, Ing. 62 I.p. 051/2440 416 marcela.vargova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce 2, opatrenie č. 1 - Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ/Znevýhodnených UoZ, opatenie č. 2 Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov Slaminková Jana, Mgr. 99 II.p. 051/2440 410 jana.slaminkova@upsvr.gov.sk
§ 50 j) príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti , § 54 NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života" Heřmánková Júlia, Bc. 7 prízemie 051/2440 420 julia.hermankova@upsvr.gov.sk
§ 55 chránená dielňa, § 56 príspevok na zriadenie CHD/CHP, § 59 - príspevok na činnosť pracovného asistenta Karafová Helena, Ing. 97 II.p. 051/2440 403 helena.karafova@upsvr.gov.sk
§ 52 príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Lelák Pavol, Mgr. 87 II.p. 051/2440 413 pavol.lelak@upsvr.gov.sk
§ 52 príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Sašinová Lenka, Mgr. 87 II.p. 051/2440 413 lenka.sasinova@upsvr.gov.sk
§ 52a) príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, Mochňacká Iveta, Mgr. 87 II. posch. 051/2440 413 iveta.mochnacka@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 1 "Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ/ZUoZ", aktivita č. 3 "Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov", § 54 NP Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce, opatrenie č. 2 "Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov", § 54 NP "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2", NP „Pracuj v školskej kuchyni“ Poradská Michaela, Mgr. 7 prízemie 051/2440 420 michaela.poradska2@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Čopianová Jana, Mgr. 117 III.p. 051/2440 409 jana.copianova@upsvr.gov.sk
§ 51 príspevok na vykonávanie absolventskej praxe Mihoková Františka, Mgr. 67 I.p. 051/2440 406 frantiska.mihokova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa Hrešková Jana, Mgr. 63 I.p. 051/2440 404 jana.hreskova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa Sedlák Jozef, Mgr. 66 I.p. 051/2440 408 jozef.sedlak@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa, § 53g kompenzačné príspevky integračnému podniku Chovancová Nicole, PhDr. 63 I.p. 051/2440 404 nicole.chovancova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa Stašová Adriana, Ing. 66 I.p. 051/2440 407 adriana.stasova@upsvr.gov.sk
asistent Výbor pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Prešov, overovateľ výdavkov Sakalová Valéria, Mgr. 103 2.p. 051/2440 419 valeria.sakalova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Šarišská Andrea, Mgr. 103 2.p. 051/2440 419 andrea.sarisska@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Ralbovská Zdenka, Mgr. 104 II.p. 051/2440 417 zdenka.ralbovska@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Paločková Mária, Mgr. 103 II.p. 051/2440 418 maria.palockova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Gerdová Dana, Mgr. 103 II.p. 051/2440 418 dana.gerdova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Estočková Zuzana, Mgr. 105 II. poschodie 051/2440 310 zuzana.estockova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, projekt "Pripravený na prácu" Földešová Eva, Mgr. 106 II. poschodie 051/2440 311 eva.foldesova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Niková Adriana, Mgr. 98 II. poschodie 051/2440 312 adriana.nikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Husárová Mária, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 maria.husarova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Drobňák Martin, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 martin.drobnak@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Čorejová Katarína, Mgr. 100 II. poschodie 051/2440 316 katarina.corejova@upsvr.gov.sk
NP PIP - Bilancia kompetencií Visocký Pavol, Mgr. 100 II. poschodie 051/2440 316 pavol.visocky@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Blihárová Zdenka, Mgr. 98 II. poschodie 051/2440 312 zdenka.bliharova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Gromanová Gabriela, RNDr. 88 II. posch. 051/2440 317 gabriela.gromanova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, Projekt "Pripravený na prácu" Barillová Patrícia, Ing. 106 II. poschodie 051/2440 311 patricia.barillova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie, projekt "Pripravený na prácu" Saxová Patrícia, Mgr. 109 II. poschodie 051/2440 314 patricia.saxova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ Lukáčová Kánová Dominika, Mgr. 95 II. poschodie 051/2440 315 dominika.lukacovakanova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ Grittová Denisa, Mgr. 95 II. poschodie 051/2440 315 denisa.grittova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ, projekt „Pripravený na prácu“ Brillová Ľubica, Mgr. 95 II. poschodie 051/2440 315 lubica.brillova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva dlhodobo nezamestnaných UoZ Joščáková Jana, Ing. 37 I. medziposchodie 051/2440 318 jana.joscakova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Tomaščíková Daniela, Mgr. 37 I. medziposchodie 051/2440 318 daniela.tomascikova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva dlhodobo nezamestnaných UoZ Hitríková Ivana, Mgr. 88 II. poschodie 051/2440 317 ivana.hitrikova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva dlhodobo nezamestnaných UoZ Chytra Peter, Mgr. 38 I. medziposchodie 051/2440 318 peter.chytra@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Prihodová Danka, Ing. 7 prízemie 051/2440 318 danka.prihodova@upsvr.gov.sk
NP PIP - Bilancia kompetencií Oulická Michaela, Mgr. 101 II. posch. 051/2440 313 michaela.oulicka@upsvr.gov.sk
NP PIP - Bilancia kompetencií Sterančáková Daniela, PhDr. 109 II. posch. 051/2440 314 daniela.sterancakova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce – aktivita č.6 Hricko Ivan, MVDr., Mgr. 6/A - pracovisko Lipany I. poschodie 051/2443 316 ivan.hricko@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce – aktivita č.6 Ferko Tomáš, Mgr. 6/A - pracovisko Lipany I. poschodie 051/2443 316 tomas.ferko@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce – aktivita č.6 Vavreková Lenka, Mgr. 6/A - pracovisko Lipany I. poschodie 051/2443 317 lenka.vavrekova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce – aktivita č. 6 Duda Mirón, ThLic., PhD. 6/A - pracovisko Lipany I. poschodie 051/2443 317 miron.duda@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ -2 Joščáková Veronika, Mgr. 26 prízemie 051/2440 319 veronika.joscakova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ -2 Procházková Natália, Bc. 26 prízemie 051/2440 319 natalia.prochazkova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Fedor Matúš, Mgr. 404 III.p. 051/2441 370 matus.fedor@upsvr.gov.sk
hlavný koordinártor Jurek Slavomír, Ing. 408 III.p. 051/2441 371 slavomir.jurek@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Uhrínová Lucia, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 lucia.uhrinova@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Prudič Daniel, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 daniel.prudic@upsvr.gov.sk
koordinátor Adzimová Daniela, Bc. 403 III.p. 051/2441 375 daniela.adzimova@upsvr.gov.sk
koordinátor Baňas Rudolf, Ing. 405 III.p. 051/2441 376 rudolf.banas@upsvr.gov.sk
koordinátor Blašková Blanka, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 blanka.blaskova@upsvr.gov.sk
koordinátor Cajgovič Ján 405 III.p. 051/2441 376 jan.cajgovic@upsvr.gov.sk
koordinátor Buchala Marek, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 marek.buchala@upsvr.gov.sk
koordinátor Fedor Daniel, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 daniel.fedor@upsvr.gov.sk
koordinátor Galková Monika, Bc. 403 III.p. 051/2441 375 monika.galkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Heldák Peter, Mgr. 408 III.p. 051/2441 371 peter.heldak@upsvr.gov.sk
koordinátor Chromá Marta, Mgr., Bc. 403 III.p. 051/2441 375 marta.chroma@upsvr.gov.sk
koordinátor Kmec Lukáš, Ing. 403 III.p. 051/2441 375 lukas.kmec@upsvr.gov.sk
koordinátor Kamenčíková Katarína, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 katarina.kamencikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Medeiová Andrea, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 andrea.madeiová@upsvr.gov.sk
koordinátor Mikloško Attila 403 III.p. 051/2441 375 atilla.miklosko@upsvr.gov.sk
koordinátor Mudrý Marián, Ing. 403 III.p. 051/2441 375 marian.mudry@upsvr.gov.sk
koordinátor Onufráková Alena, Mgr., Bc. 405 III.p. 051/2441 376 alena.onufrakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Poráč Lukáš 403 III.p. 051/2441 375 lukas.porac@upsvr.gov.sk
koordinátor Sabolová Andrea 405 III.p. 051/2441 376 andrea.sabolova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Švorcová Janka 403 III.p. 051/2441 375 janka.svorcova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tomaščinová Nikola 405 III. p. 051/2441 376 nikola.tomascinova@upsvr.gov.sk
koordinátor Otčenáš Michal, Mgr. 402 III. p. 051/2441 308 michal.otcenas@upsvr.gov.sk
koordinátor Vachalec Ján, PhDr., PhD. 408 III. p. 051/2441 371 jan.vachalec@upsvr.gov.sk
koordinátor Velička Miloš, Ing. 405 III.p. 051/2441 376 milos.velicka@upsvr.gov.sk
koordinátor Vardžíková Nikola 405 III.p. 051/2441 376 nikola.vardzikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Duchnovičovo nám. 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Huľa Radoslav, JUDr. , LL.M, MBA 244 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 600 radoslav.hula@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad Andrijková Valéria, Mgr. 247 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 603 valeria.andrijkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bacúšanová Elena, Mgr. 242 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 612 elena.bacusanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kasičová Martina, Mgr 242 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 612 martina.kasicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bujňáková Adriana, Mgr. 244/3 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 613 adriana.bujnakova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad Hažírová Otília, Mgr. 247 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 603 otilia.hazirova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Havlíková Mária, Mgr. 240 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 607 maria.havlikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lukačíková Martina, Bc. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 606 martina.lukacikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Lešková Helena, Mgr. 241 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 604 helena.leskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Liesenerová Anna, Ing. 253 Duchnovičovo nám. 1, Iposch. 051/2440 609 anna.liesnerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Macková Júlia, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 608 julia.mackova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kundrová Kristína, Mgr. 251 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 606 kristina.kundrova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kollarčíková Patrícia, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 614 patricia.kollarcikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Palenčárová Katarína, Mgr. 240 Duchnovičovo nám. č. 1, I. posch. 051/2440 607 katarina.palencarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lakatošová Danka 243 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 danka.lakatosova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Petríková Lucia, Mgr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 615 lucia.petrikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Pergerová Viera, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 608 viera.pergerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Oľhová Jana, Mgr. 250/1 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 616 jana.olhova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Puchalík Jozef, Mgr. 247/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 602 jozef.puchalik@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Pustá Janka, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 614 janka.pusta@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Gimerová Dominika, Mgr. 251 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 606 dominika.gimerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Priščáková Valéria, Mgr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 615 valeria.priscakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kentošová Júlia, Mgr. 241 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 604 julia.stankovicova@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí Miženková Júlia, Mgr. 244/3 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 606 julia.mizenkova@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí Světlíková Ivana, Mgr. 253 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 609 ivana.svetlikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hlávková Eva, Mgr. 250/1 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 616 eva.hlavkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Štofanková Renáta, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 601 renata.stofankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Brezinová Dominika, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 601 dominika.brezinova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ferková Veronika, Mgr. 252 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 610 veronika.ferkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Gomboš Šimon, Bc., LL.M. 252 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 610 simon.gombos@upsvr.gov.sk
NP PP Horvátová Dana, PhDr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 dana.horvatova@upsvr.gov.sk
NP PP Bystroňová Mária, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 611 maria.bystronova@upsvr.gov.sk
NP PP Urdová Danuše, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 danuse.urdova@upsvr.gov.sk
NP PP Bandúrová Jana, PhDr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 611 jana.bandurova@upsvr.gov.sk
NP PP Révayová Martina, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 martina.revayova@upsvr.gov.sk

referát poradensko - psychologických služieb

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Hovancová Lenka, Mgr. 112 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 502 lenka.hovancova@upsvr.gov.sk
psychológ Mayer Petra PhDr., PhD. 113 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 504 petra.mayerova@upsvr.gov.sk
psychológ Palaiová Zuzana, Mgr. 114 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 501 zuzana.palaiova@upsvr.gov.sk
psychológ Warošek Radomír, Mgr. 115 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 503 radomir.warosek@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III Dugasová Marianna, Mgr. 402 pracovisko Duklianska 1 III. poschodie Duklianska 1 051/2441 506 marianna.dugasova@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III Staregová Barbora, Mgr. 402 pracovisko Duklianska 1 III. poschodie Duklianska 1 051/2441 506 barbora.staregova@upsvr.gov.sk

koordinátor ochrany detí pred násilím

Duklianska 1 051/2441 505
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor ochrany detí pred násilím Amrichová Marta, Mgr. 402 Duklianska č.1, III.poschodie 051/2441 505 marta.amrichova@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Kormošová Martina, PhDr., PhD. 402 Duklianska č.1, III.poschodie 051/2441 505, 0918 699 878 martina.kormosova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lenková Beáta, Mgr., Ing. 204 I.p. 051/2441 550 beata.lenkova@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ Beliš Juraj, Mgr. 205 I.p. 051/2441 551 juraj.belis@upsvr.gov.sk
agenda Duch Miroslav, Mgr. 205 I.p. 051/2441 551 miroslav.duch@upsvr.gov.sk
agenda Belišová Stanislava, Mgr. 302 II.p. 051/2441 552 stanislava.belisova@upsvr.gov.sk
agenda Šlosáriková Renáta, Mgr. 302 II.p. 051/2441 552 renata.slosarikova@upsvr.gov.sk
agenda Kočanová Eulália, Mgr. 304 II.p. 051/2441 554 eulalia.kocanova@upsvr.gov.sk
agenda Hajková Tatiana, Bc. 305 II.p. 051/2441 555 tatiana.hajkova@upsvr.gov.sk
agenda Majerová Eva, Ing. 305 II.p. 051/2441 576 eva.majerova@upsvr.gov.sk
agenda Kohútová Juliána, Mgr. 303 II.p. 051/2441 566 juliana.kohutova@upsvr.gov.sk
agenda Klobušovská Svetlana, Mgr. 301 II.p. 051/2441 562 svetlana.klobusovska@upsvr.gov.sk
agenda Kováčová Lenka, Mgr. 305 II.p. 051/2441 555 lenka.kovacova@upsvr.gov.sk
agenda Goliášová Mária, Bc. 303 II.p. 051/2441 557 maria.goliasova@upsvr.gov.sk
agenda Holingová Eva, Mgr. 305 II.p. 051/2441 647 eva.holingova@upsvr.gov.sk
agenda Pribulová Daniela, Mgr. 301 II. p. 051/2441 562 daniela.pribulova@upsvr.gov.sk
agenda Smoláková Otília, Bc. 303 II.p. 051/2441 558 otilia.smolakova@upsvr.gov.sk
agenda Kinčáková Jolana, Bc. 303 II.p. 051/2441 556 jolana.kincakova@upsvr.gov.sk
agenda Oravcová Mária, Ing. 301 II.p. 051/2441 560 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
agenda Ištoková Bibiana, Bc. 206 I. p. 051/2442 564 bibiana.istokova@upsvr.gov.sk
agenda Repčíková Eva, Mgr. 301 II.p. 051/2441 561 eva.repcikova@upsvr.gov.sk
agenda Olejníková Lenka, Mgr. 301 II.p. 051/2441 561 lenka.olejnikova@upsvr.gov.sk
agenda Oleárová Alena, Mgr. 304 II.p. 051/2441 554 alena.olearova@upsvr.gov.sk
agenda Fedorová Gabriela, Bc. 305 II. p. 051/2441 576 gabriela.fedorova@upsvr.gov.sk
agenda Vaľová Erika, Mgr. 305 II.p. 051/2441 647 erika.valova@upsvr.gov.sk
agenda Mikulecová Anna, Mgr. 303 II.p. 051/2441 556 anna.mikulecova@upsvr.gov.sk
agenda Cocuľa Michal, Mgr. 303 II.p. 051/2441 559 michal.cocula@upsvr.gov.sk
agenda Smreková Mária, Mgr. 305 II. p. 051/2441 576 maria.smrekova@upsvr.gov.sk
agenda Kušnír Ivan, Bc. 301 II.p. 051/2441 563 ivan.kusnir@upsvr.gov.sk
agenda Duchová Beáta, PhDr. 206 I.p. 051/2441 564 beata.duchova@upsvr.gov.sk
agenda Květoňová Dana, Mgr. 206 I.p. 051/2441 564 dana.kvetonova@upsvr.gov.sk
agenda Kendrová Sabína, Mgr. 209 I.p. 051/2441 565 sabina.kendrova@upsvr.gov.sk
agenda Uhrinová Silvia, Mgr. 209 I. p. 051/2441 565 silvia.uhrinova@upsvr.gov.sk
agenda Tanislavová Alena, Bc. 305 II. p. 051 2441 566 alena.tanislavova@upsvr.gov.sk
NP PP Gburová Jana, Bc. 305 II.p. 051/2441 566 jana.gburova@upsvr.gov.sk
NP PP Lakatošová Danka 206 II.p. 051/2441 564 danka.lakatosova@upsvr.gov.sk
NP PP Jurina Michal, Mgr. 305 II.p. 051/2441 566 michal.jurina@upsvr.gov.sk
NP PP Lukáč Jozef, Ing. 305 II.p. 051/2441 566 jozef.lukac@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov, Námestie slobody 87, Sabinov
agenda Borodáčová Ivana, Mgr. 211 II. poschodie 051/2442 567 ivana.borodacova@upsvr.gov.sk
agenda Hovancová Eva, PhDr. 202 II. poschodie 051/2442 577 eva.hovancova@upsvr.gov.sk
agenda Lazoríková Beáta 212 II. poschodie 051/2442 571 beata.lazorikova@upsvr.gov.sk
agenda Lichvarčíková Mária, Mgr. 203 II. poschodie 051/2442 570 maria.lichvarcikova@upsvr.gov.sk
agenda Mačajová Lucia, Mgr 210 II. poschodie 051/2442 569 lucia.macajova@upsvr.gov.sk
agenda Bartková Katarína 208 II. poschodie 051/2442 574 katarina.bartkova@upsvr.gov.sk
agenda Kocúreková Emília 214 II. poschodie 051/2442 568 emilia.kocurekova@upsvr.gov.sk
agenda Rosenbergerová Jana, Mgr. 216 II. poschodie 051/2442 573 jana.rosenbergerova@upsvr.gov.sk
agenda Lukáčová Ľudmila, prom. práv. 216 II. poschodie 051/2442 576 ludmila.lukacova@upsvr.gov.sk
agenda Matvijová Zuzana, Mgr. 209 II. poschodie 051/2442 572 zuzana.matvijova@upsvr.gov.sk
agenda Molčanová Jana 214 II. poschodie 051/2442 568 jana.molcanova@upsvr.gov.sk
agenda Maruščáková Svetlana, Mgr. 210 II. poschodie 051/2442 569 svetlana.maruscakova@upsvr.gov.sk
agenda Petrušková Mariana 216 II. poschodie 051/2442 573 mariana.petruskova@upsvr.gov.sk
agenda Smreková Mária, Mgr. 210 II. poschodie 051/2442 569 maria.smrekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kall Marián, Mgr. 207 I.p. 051/2441 640 marian.kall@upsvr.gov.sk
agenda Krišandová Eva, Mgr. 106 prízemie 051/2441 641 eva.krisandova@upsvr.gov.sk
agenda Farkašová Cecília, Bc. 106 prízemie 051/2441 641 cecilia.farkasova@upsvr.gov.sk
agenda Oncová Miriama, Ing. 106 prízemie 051/2441 641 miriama.oncova@upsvr.gov.sk
agenda Klecová Adriana, Ing. 105 prízemie 051/2441 642 adriana.klecova@upsvr.gov.sk
agenda Orbanová Ľudmila, Ing. 105 prízemie 051/2441 642 ludmila.orbanova@upsvr.gov.sk
agenda Goffová Lívia, PhDr. 104 prízemie 051/2441 643 livia.goffova@upsvr.gov.sk
agenda Príhodová Jana, Mgr. 104 prízemie 051/2441 643 jana.prihodova@upsvr.gov.sk
agenda Semanová Katarína, Bc. 104 prízemie 051/2441 643 katarina.semanova@upsvr.gov.sk
agenda Popovičová Dominika, Ing. 104 prízemie 051/2441 644 dominika.popovicova@upsvr.gov.sk
agenda Inašová Daniela, Ing. 104 prízemie 051/2441 644 daniela.inasova@upsvr.gov.sk
agenda Dugas Radoslav 102 prízemie 051/2441 645 radoslav.dugas@upsvr.gov.sk
agenda Beňková Miriam, Mgr. 300 II.p. 051/2441 567 miriam.benkova@upsvr.gov.sk
agenda Molčanová Alena, Mgr. 300 II.p. 051/2441 567 alena.molcanova@upsvr.gov.sk
agenda Lacková Magdaléna, Mgr. 301 II.p. 051/2441 563 magdalena.lackova@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov
agenda Hrabčáková Helena, Mgr. 7 prízemie 051/2442 648 helena.hrabcakova@upsvr.gov.sk
agenda Čačová Anna 8 prízemie 051/2442 649 anna.cacova@upsvr.gov.sk
agenda Palenčárová Janka, Bc. 6 prízemie 051/2442 650 janka.palencarova@upsvr.gov.sk
referát posudkových činností
vedúca referátu posudkových činností Durkáčová Zuzana, Mgr. 208 I.p. 051/2441 670 zuzana.durkacova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Karlíková Lucia, Mgr. 109 prízemie 051/2441 671 lucia.karlikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Mihoková Mária, Mgr. 109 prízemie 051/2441 671 maria.mihokova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Knapíková Renáta, Mgr. 108 prízemie 051/2441 672 renata.knapikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Ragančíková Marta, Mgr. 108 prízemie 051/2441 672 marta.ragancikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Pojezdálová Andrea, Mgr. 107 prízemie 051/2441 673 andrea.pojezdalova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Kočišová Ľubica, Mgr. 116 prízemie 051/2441 676 lubica.kocisova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Lörincová Veronika, Mgr. 107 prízemie 051/2441 673 veronika.lorincova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Miňová Jana, Mgr. 111 prízemie 051/2441 674 jana.minova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Kravjarová Lenka, Mgr. 111 prízemie 051/2441 674 lenka.kravjarova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Miroľová Božena, Mgr. 110 prízemie 051/2441 675 bozena.mirolova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Falatová Lenka, Mgr. 116 prízemie 051/2441 676 lenka.falatova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Mattová Darina, Mgr. 110 prízemie 051/2441 675 darina.mattova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kusá Iveta, Ing. 53 I.p. 051/2440 700 iveta.kusa@upsvr.gov.sk
rozpočet a úhrada dávok soc. pomoci, zastupovanie vedúcej OE Ferková Jana, Mgr. 84 II.p. 051/2440 701 jana.ferkova@upsvr.gov.sk
úhrada faktúr a platobných poukazov v Štátnej pokladnici Halčáková Juliana 85 II.p. 051/2440 704 juliana.halcakova@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Hrabovecká Aneta, JUDr. 84 II.p. 051/2440 702 aneta.hrabovecka@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Kačmárová Magdaléna, Ing. 86 II.p. 051/2440 705 magdalena.kacmarova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - AOTP, pohľadávky - výdavkový účet Kaščáková Marta 90 II.p. 051/2440 707 marta.kascakova@upsvr.gov.sk
rozpočet AOTP, správa Keruľová Eva, Ing. 84 II.p. 051/2440 702 eva.kerulova@upsvr.gov.sk
pokladňa, stravné lístky, cestovné príkazy, správa a vymáhanie pohľadávok Makarová Ľudmila, Bc. 86 II.p. 051/2440 703 ludmila.makarova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - príjmy Matysová Iveta, Bc. 86 II.p. 051/2440 705 iveta.matysova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - prevádzkové náklady, faktúry Petrufová Cecília 90 II.p. 051/2440 707 cecilia.petrufova@upsvr.gov.sk
nahrávanie dát pre financovanie do programov Softip Profit Tutokyová Monika, Mgr. 85 II.p. 051/2440 704 monika.tutokyova@upsvr.gov.sk
správa budov, nakladanie s majetkom štátu, autodoprava Džačár Marián, Mgr. 93 II.p. 051/2440 709 marian.dzacar@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok, nakladanie s majetkom štátu Šarišská Cecília, Mgr. 91 II.p. 051/2440 708 cecilia.sarisska@upsvr.gov.sk
správa budov, mobily, pečiatky, kľúče Beličáková Ida, Ing. 92 II.p. 051/2440 719 ida.belicakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Kaščáková Anna 2 prízemie 051/2440 714 anna.kascakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Fedorová Daniela 3 prízemie 051/2440 713 daniela.fedorova@upsvr.gov.sk
podateľňa Sedláková Zuzana 2 prízemie 051/2440 714 zuzana.sedlakova@upsvr.gov.sk
registratúra Krajňáková Andrea 2 prízemie 051/2440 714 andrea.krajnakova@upsvr.gov.sk
MTZ Timko Jozef 93 II.p. 051/2440 710 jozef.timko@upsvr.gov.sk
vodič Ňachaj Stanislav 11 prízemie 051/2440 711 stanislav.nachaj@upsvr.gov.sk
vodič Novysedlák Milan 11 prízemie 051/2440 711 milan.novysedlak@upsvr.gov.sk
údržbár Eliáš Tomáš 29 suterén 051/2440 712 tomas.elias@upsvr.gov.sk
pracovisko Duklianska 1, Prešov
podateľňa Janíčková Iveta 203 I. poschodie 051/2441 715 iveta.janickova@upsvr.gov.sk
pracovisko - Námestie slobody 87, Sabinov
správa a vymáhanie pohľadávok Váhovská Iveta 302 III.p. 051/2442 716 iveta.vahovska@upsvr.gov.sk
podateľňa Molčan Martin 113 I.p. 051/2442 717 martin.molcan@upsvr.gov.sk
vodič Kožár Jaroslav prízemie 051/2442 718 jaroslav.kozar@upsvr.gov.sk

referát kontroly

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent kontroly Berka Ľuboš, Ing. 111 podkrovie 051/2440 130 lubos.berka@upsvr.gov.sk
referent kontroly Mikolajová Iveta, Ing. 116 podkrovie 051/2440 131 iveta.mikolajova@upsvr.gov.sk
referent kontroly Karas Peter, Ing. 116 podkrovie 051/2440 131 peter.karas@upsvr.gov.sk
referent kontroly Raková Ľubica, Ing. 96 II.poschodie 051/2440 132 lubica.rakova@upsvr.gov.sk
referent kontroly Dzvoníková Viola, Mgr. 96 II.poschodie 051/2440 132 viola.dzvonikova@upsvr.gov.sk
späť