Kontakty

ÚPSVaR Trnava

Jána Bottu 4, 91701 Trnava Spojovateľ: 033/2440999 tt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Monika Makýšová 215 2 033/24 40 640 monika.makysova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mgr. Alena Kelešiová 703 7 033/24 40 600 alena.kelesiova@upsvr.gov.sk
Odbor sociálnych vecí a rodiny Ing. Alena Musilová 311 3 033/24 40 500 alena.musilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Jarmila Kesslová 304 3 033/24 40 510 jarmila.kesslova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania PhDr. Oľga Antalová 911 9 033/24 40 450 olga.antalova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF PhDr. Lucia Krchnárová 413 4 033/24 40 400 lucia.krchnarova@upsvr.gov.sk
Osobný úrad Mgr. Alena Pobjecká 513 5 033/24 40 120 alena.pobjecka@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Mgr. Karin Evinicová Jurečková 504 5 033/24 40 130 karin.evinicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ing. Janka Drábiková 503 5 033/24 40 170 jana.drabikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ing. Pavol Gavalec 102 1 033/24 40 310 pavol.gavalec@upsvr.gov.sk
Odbor služieb zamestnanosti Ing. Viktória Fogelová 411 4 033/24 40 300 viktoria.fogelova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Ing. Beáta Drobná 204 2 033/24 40 461 beata.drobna@upsvr.gov.sk
Sekretariát riaditeľa Mgr. Annamária Križanová 409 4 033/24 40 101 annamaria.krizanova@upsvr.gov.sk
späť