Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Krchnárová Lucia, PhDr. 411 4 033/2440 300 lucia.krchnarova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Behúlová Jana, Mgr. 511 5 033/2440 330 jana.behulova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Igazová Gabriela, Mgr. 511 5 033/2440 330 gabriela.igazova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Kočiská Stanislava, Mgr. 511 5 033/2440 330 stanislava.kociska@upsvr.gov.sk
späť