Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Gavalec Pavol, Ing. 214 2 033/2440 310 pavol.gavalec@upsvr.gov.sk
J, Kr Bíla Žaneta, Bc. 1 033/2440 321 zaneta.bila@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Bohúnová Veronika 1 033/2440 329 veronika.bohunova@upsvr.gov.sk
L, R Gabrielová Blanka, Mgr. 1 033/2440 322 blanka.gabrielova@upsvr.gov.sk
Pl-Pz, T, Ť Gádošiová Martina, Mgr. 1 033/2440 324 martina.gadosiova@upsvr.gov.sk
Ks-Kz, O, Pa-Pi Hrivnáková Katarína, PhDr. 1 033/2440 324 katarina.hrivnakova@upsvr.gov.sk
zástupca vedúceho odd. Chnápková Ivana, Bc. 1 033/2440 311 ivana.chnapkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Jánošová Katarína, Mgr. 1 033/2440 411 katarina.janosova@upsvr.gov.sk
He-Hz, I Jordánová Jana 1 033/2440 317 jana.jordanova@upsvr.gov.sk
Ke-Ko, U, Ž Kanderová Andrea 1 033/2440 320 andrea.kanderova@upsvr.gov.sk
Ha, Ka, G Krištofiaková Katarína, Ing. 1 033/2440 317 katarina.kristofiakova@upsvr.gov.sk
A, Ba-Bi Lanáková Zlatica 1 033/2440 312 zlatica.lanakova@upsvr.gov.sk
Bj-Bz, C, Č Lukačovičová Štefánia 1 033/2440 313 stefania.lukacovicova@upsvr.gov.sk
Se-Sz Miklovičová Eva, Bc. 1 033/2440 323 eva.miklovicova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Mizeríková Lucia, Mgr. 1 033/2440 327 lucia.mizerikova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Ölvecká Gabriela, Ing. 1 033/2440 410 gabriela.olvecka@upsvr.gov.sk
D, Ď, CH, E, F Ostrovská Jana, Mgr. 1 033/2440 316 jana.ostrovska@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Ružičková Mária, Ing. 1 033/2440 412 maria.ruzickova@upsvr.gov.sk
M Selnekovičová Jarmila, Mgr. 1 033/2440 320 jarmila.selnekovicova@upsvr.gov.sk
N, Š Sorentíny Zuzana, Bc. 1 033/2440 322 zuzana.sorentiny@upsvr.gov.sk
Sa, V, W, Z, Y Sorentínyová Mária 1 033/2440 325 maria.sorentinyova@upsvr.gov.sk
späť