Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka OSVaR Makýšová Monika Ing. 311 3 033/2440 500 monika.makysova@upsvr.gov.sk
Psychoóg RPPS Holecová Natália, Mgr. 616 6 033/2440 615 natalia.holecova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca Paveleková Martina Mgr. 615 6 033/2440 617 martina.pavelekova@upsvr.gov.sk
Psychológ NP DEI NS III Stillerová Lucia, Mgr. 613 6 033/2440 618 lucia.stillerova@upsvr.gov.sk
Psychológ RPPS Zahoráková Simona PhDr. 614 6 033/2440 616 simona.zahorakova@upsvr.gov.sk
späť