Referát kontroly

Referát kontroly

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát kontroly Evinicová Jurečková Karin, Mgr. 504 5 033/2440 130 karin.evinicova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Johanesová Lenka, Mgr. 512 5 033/2440 133 lenka.johanesova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Krištofíková Veronika, Mgr. 512 5 033/2440 133 veronika.kristofikova@upsvr.gov.sk
späť