Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Vanková Božena, Ing. 36 1 047/2451 130 bozena.vankova@upsvr.gov.sk
Recepcia Magová Iveta príz. 047/2451 115 iveta.magova@upsvr.gov.sk
referent OSO Schlosserová Iveta, Bc. OSO príz. 047/2451 515 iveta.schlosserova@upsvr.gov.sk
referent OSO Mitter Ivan, Mgr. OSO príz. 047/2451 314 ivan.mitter@upsvr.gov.sk
referent OSO Hajnárová Timea, Mgr. 1-2 príz. 047/2451 514 timea.hajnarova@upsvr.gov.sk
referent OSO Hívešová Mária, Bc. OSO príz. 047/2451 513 maria.hivesova@upsvr.gov.sk
referent OSO Palášthyová Aneta OSO príz. 047/2451 511 aneta.palasthyova@upsvr.gov.sk
referent OSO Orlayová Simona 1-2 príz. 047/2451 551 simona.orlayova@upsvr.gov.sk
referent OSO Bariaková Lýdia OSO príz. 047/2451 552 lydia.bariakova@upsvr.gov.sk
referent OSO Sziszterová Hedviga OSO príz. 047/2451 311 hedviga.sziszterova@upsvr.gov.sk
referent OSO Višňovská Zuzana, Bc. OSO príz. 047/2451 404 zuzana.visnovska@upsvr.gov.sk
referent OSO Hladká Monika, Bc. OSO príz. 047/2451 550 monika.hladka@upsvr.gov.sk
referent OSO Šurková Marta, Ing. OSO príz. 047/2451 414 marta.surkova@upsvr.gov.sk
referent OSO Horváthová Tatiana 1-2 príz. 047/2451 408 tatiana.horvathova@upsvr.gov.sk
referent OSO Skácalová Agáta 1-2 príz. 047/2451 409 agata.skacalova@upsvr.gov.sk
referent OSO Balážová Andrea, Ing. OSO príz. 047/2451 413 andrea.balazova2@upsvr.gov.sk
referent OSO Kristínová Marta OSO príz. 047/2451 412 marta.kristinova@upsvr.gov.sk
referent OSO Pohánka Tomáš OSO príz. 047/2451 410 tomas.pohanka@upsvr.gov.sk
Vysunuté pracovisko Vinica
referent OSO Cvengelová Adriana OSO príz. 047/2452702 adriana.cvengelova@upsvr.gov.sk
referent OSO Kmeťová Eszter, Bc. OSO príz. 047/2452701 eszter.kmetova@upsvr.gov.sk
referent OSO Húšťavová Alžbeta OSO príz. 047/2452703 alzbeta.hustavova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Palmanová Alexandra, JUDr. 49 1 047/2451 303 alexandra.palmanova@upsvr.gov.sk
referent Krahulec Ivan, Bc. 49 1 047/2451 304 ivan.krahulec@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Šárközyová Zuzana, Mgr. 55 2 047/2451 131 zuzana.sarkozyova@upsvr.gov.sk
referent Gemer Daniel, Ing. 55 2 047/2451 132 daniel.gemer@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Vaníková Jana, PhDr. 19 1 047/2451 300 jana.vanikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Balíková Marianna, Ing. 28 1 047/2451 310 marianna.balikova@upsvr.gov.sk
referent Hudecová Renáta, PhDr. 25 1 047/2451 405 renata.hudecova@upsvr.gov.sk
referent Hulecová Zuzana, Ing. 30 1 047/2451 406 zuzana.hulecova@upsvr.gov.sk
referent Čierna Mariana, Mgr. 30 1 047/2451 557 mariana.cierna@upsvr.gov.sk
referent Bariaková Žaneta Mgr. 21 1 047/2451 411 zaneta.bariakova@upsvr.gov.sk
referent Havrilová Vanesa, Mgr. 21 1 047/2451 411 vanesa.havrilova@upsvr.gov.sk
referent Váňová Martina Ing.,PhD. 21 1 047/2451 415 martina.vanova@upsvr.gov.sk
referent Srník Simon, Mgr. 25 1 047/2451 405 simon.srnik@upsvr.gov.sk
referent Fodor Filip, Mgr. 26 1 047/2451 416 filip.fodor@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Matejová Denisa, Ing. 29 1 047/2451 315 denisa.matejova@upsvr.gov.sk
referent Prelovská Ľubica, Mgr. 20 1 047/2451 407 lubica.prelovska@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Cellengová Silvia, Mgr. 13 príz. 047/2451 400 silvia.cellengova@upsvr.gov.sk
referent Urgelová Katarína, Ing. 8 príz. 047/2451 451 katarina.urgelova@upsvr.gov.sk
referent Násalyová Denisa 7 príz. 047/2451 455 denisa.nasalyova@upsvr.gov.sk
výbor pre otázky zamestnanosti Černáková Jozefína, Mgr. 9 príz. 047/2451 457 jozefina.cernakova@upsvr.gov.sk
referent Tóth Ladislav, Ing. 6 príz. 047/2451 456 ladislav.toth@upsvr.gov.sk
referent Horváth Štefan, Ing. 10 príz. 047/2451 452 stefan.horvath@upsvr.gov.sk
referent Kalmárová Noémi, Ing. 10 príz. 047/2451 459 noemi.kalmarova@upsvr.gov.sk
referent Jardeková Lucia, Mgr. 10 príz. 047/2451 224 lucia.jardekova@mpsvr.gov.sk
referent Nagyová Hana, Mgr. 11 príz. 047/2451 453 hana.nagyova@upsvr.gov.sk
ESF Tóthová Tatiana, Ing. 5 príz. 047/2451 220 tatiana.tothova@upsvr.gov.sk
ESF Kováčová Anna 5 príz. 047/2451 225 anna.kovacova@upsvr.gov.sk
referent Zolnayová Perla, Bc. príz. perla.zolnayova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Hajtman Július, Ing. 39 1 047/2451 333 julius.hajtman@upsvr.gov.sk
referent Adamová Tímea 17 príz. 047/2451 335 timea.adamova@upsvr.gov.sk
referent Kanyó Attila, Mgr. 51 1 047/2451 336 kanyo.attila@upsvr.gov.sk
referent Štrbíková Beáta, Mgr. 14 príz. 047/2451 337 beata.strbikova@upsvr.gov.sk
referent Hašková Beáta 50 1 047/2451 334 beata.haskova@upsvr.gov.sk
referent Bartošová Jana 51 1 047/2451 336 jana.bartosova@upsvr.gov.sk
referent Martinková Eva 50 1 047/2451 334 eva.martinkova@upsvr.gov.sk
referent Zatyko František 17 príz. 047/2451 335 frantisek.zatyko@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Diós Ladislav, Mgr. 20 príz. 047/2451 500 ladislav.dios@upsvr.gov.sk
NP Podpora ochrany detí pred násilím Hlinicová Judita, PhDr. 66 2 047/2451 502 judita.hlinicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bariaková Anna, Ing. 28 príz. 047/2451 670 anna.bariakova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Pavčová Eva 15 príz. 047/2451 673 eva.pavcova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Lekýrová Anna, Mgr. 15 príz. 047/2451 672 anna.lekyrova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Malatincová Erika, Mgr. 25 príz. 047/2451 671 erika.malatincova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Zolcer Murár Bernadeta, Mgr. 25 príz. 047/2451 674 bernadeta.murarova@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Zvalová Nataša, Ing. 26 príz. 047/2451 641 natasa.zvalova@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Sabóová Tímea, Ing. 26 príz. 047/2451 644 timea.saboova@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Bražinová Tatiana, Ing. 29 príz. 047/2451 642 tatiana.brazinova@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Fuleová Mária 27 príz. 047/2451 645 maria.fuleova@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Jedličková Anna 29 príz. 047/2451 643 anna.jedlickova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kőrösová Danica, Ing. 18 príz. 047/2451 510 danica.korosova@upsvr.gov.sk
referent Drugdová Mária, Ing. 21 príz. 047/2451 516 maria.drugdova@upsvr.gov.sk
referent Resutíková Gabriela, Bc. 16 príz. 047/2451 520 gabriela.resutikova@upsvr.gov.sk
referent Melichová Zuzana, Mgr. 19 príz. 047/2451 518 zuzana.melichova@upsvr.gov.sk
referent Turčanová Jana, Bc. 22 príz. 047/2451 522 jana.turcanova@upsvr.gov.sk
referent Képešová Jana, Mgr. 22 príz. 047/2451 517 jana.kepesova@upsvr.gov.sk
referent Sandová Stanislava, Ing. 24 príz. 047/2451 523 stanislava.sandova@upsvr.gov.sk
referent Nováková Zuzana, Mgr. 23 príz. 047/2451 512 zuzana.pribeliova@upsvr.gov.sk
referent Molnárová Katarína, Ing. 21 príz. 047/2451 553 katarina.molnarova@upsvr.gov.sk
referent Schmidtová Mária, Ing. 23 príz. 047/2451 555 maria.schmidtova@upsvr.gov.sk
referent Filipová Petra, Ing. 24 príz. 047/2451 519 petra.filipova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Macková Tatiana, Mgr. 45 1 047/2451 600 tatiana.mackova2@upsvr.gov.sk
referent Ballová Martina, Mgr. 47 1 047/2451 611 martina.ballova@upsvr.gov.sk
referent Žiaková Ľubica, Bc. 44 1 047/2451 605 lubica.ziakova@upsvr.gov.sk
referent Šimkovičová Eva, Bc. 46 1 047/2451 601 eva.simkovicova@upsvr.gov.sk
referent Krapková Ľubica, Bc. 46 1 047/2451 602 lubica.krapkova@upsvr.gov.sk
referent Eibnerová Renáta, JUDr. 42 1 047/2451 603 renata.eibnerova@upsvr.gov.sk
referent Huszárová Taťjana, Mgr. 43 1 047/2451 604 tatjana.huszarova@upsvr.gov.sk
referent Vágovič Peter, Mgr. 47 1 047/2451 606 peter.vagovic@upsvr.gov.sk
referent Béreš Tibor, Mgr. 68 2 047/2451 609 tibor.beres@upsvr.gov.sk
referent Babková Miroslava, Mgr. 68 2 047/2451 609 miroslava.babkova@upsvr.gov.sk
psychológ – poradensko psychologických služieb v rámci „ Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ Pivková Noémi, Mgr. 104 3 047/2451 608 noemi.pivkova@upsvr.gov.sk
projekt Efektivita Michalička Stanislav, Mgr. 68 2 047/2451 609 stanislav.michalicka@upsvr.gov.sk

Terénni sociálni pracovníci

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odd. HN, NV a ŠSD Longajová Jana, Bc. 53 2 047/2451 680 jana.longajova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Mäsiarová Zuzana, Bc. 53 2 047/2451 680 zuzana.masiarova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Kováčová Katarína, Bc. 69 2 047/2451 681 katarina.kovacova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Sedlačeková Lucia, Mgr. 69 2 047/2451 681 lucia.sedlacekova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Húšťavová Adriana, PhDr. 69 2 047/2451 681 adriana.hustavova@upsvr.gov.sk
odd. SPODaSK Bartošová Adriana, Mgr. 68 2 047/2451 609 adriana.bartosova@upsvr.gov.sk
odd. PPnKaPČ Báňayová Eva, Bc. 69 2 047/2451 681 eva.banayova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Makanová Anna, Mgr. 67 2 047/2451 610 anna.makanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Povrazníková Jana, Ing. 62 2 047/2451 170 jana.povraznikova@upsvr.gov.sk
referent Rosiarová Martina 65 2 047/2451 171 martina.rosiarova@upsvr.gov.sk
referent Jarmila Kaššayová 64 2 047/2451 174 jarmila.kassayova@upsvr.gov.sk
referent Krahulecová Jana, Ing. 64 2 047/2451 501 jana.krahulecova@upsvr.gov.sk
referent Paučová Janette, Mgr. 57 2 047/2451 181 janette.betakova@upsvr.gov.sk
referent Čaplová Lukácsová Andrea - zastupovanie Račáková Milena registr. príz. 047/2451 195 milena.racakova@upsvr.gov.sk
referent Lendvay Igor 58 2 047/2451 186 igor.lendvay@upsvr.gov.sk
referent Kíni Pavel podateľňa príz. 047/2451 190 pavel.kini@upsvr.gov.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
oddelenie prevádzky IS Hájek Vladimír, Ing. 27 1 047/2451 150 vladimir.hajek@upsvr.gov.sk
personalistka Bugyi Schmidt Hajnalka, Ing. 33 1 047/2451 121 Hajnalka.BugyiSchmidt@upsvr.gov.sk
mzdy, účtovníctvo, výkazníctvo Dubovská Janette 54 2 047/2451 179 janette.dubovska@upsvr.gov.sk
späť