Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Diós Ladislav, Mgr. 20 príz. 047/2451 500 ladislav.dios@upsvr.gov.sk
NP Podpora ochrany detí pred násilím Hlinicová Judita, PhDr. 66 2 047/2451 502 judita.hlinicova@upsvr.gov.sk
späť