Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Danišová Ľubica Mgr. 507 5 048/2440 550 lubica.danisova@upsvr.gov.sk
Chmelová Eva, Mgr. 501 5 048/2440 513 Eva.Chmelova@upsvr.gov.sk
Sušienková Jela, Mgr. 501 5 048/2440 522 Jela.Susienkova@upsvr.gov.sk
Gálusová Ingrid Bc. 502 5 048/2440 560 ingrid.galusova@upsvr.gov.sk
Katarína Fodorová, Mgr. 502 5 048/2440 561 Katarina.Fodorova@upsvr.gov.sk
Veverová Dominika, Mgr. 502 5 048/2440 551 dominika.veverova@upsvr.gov.sk
Holíková Katarína, Mgr. 503 5 048/2440 520 katarina.holikova@upsvr.gov.sk
Margócziová Martina, Mgr. 503 5 048/2440 514 Martina.Margocziova@upsvr.gov.sk
Pavlíková Petra, Mgr. 508 5 048/2440 519 petra.pavlikova@upsvr.gov.sk
Proftová Martina, Mgr. 503 5 048/2440 515 Martina.Proftova@upsvr.gov.sk
Matušková Andrea 504 5 048/2440 555 Andrea.Matuskova@upsvr.gov.sk
Chochulová Ľubica, Bc. 504 5 048/2440 554 Lubica.Chochulova@upsvr.gov.sk
Babečka Ondrej, Mgr. 509 5 048/2440 556 ondrej.babecka@upsvr.gov.sk
Zubáková Zuzana, Mgr. 505 5 048/2440 517 Zuzana.Zubakova@upsvr.gov.sk
Weinbergerová Irena, Bc. 505 5 048/2440 557 Irena.Weinbergerova@upsvr.gov.sk
Styková Anna, Bc. 506 5 048/2440 516 Anna.Stykova@upsvr.gov.sk
Ridzoňová Miroslava, Bc. 506 5 048/2440 518 Miroslava.Ridzonova@upsvr.gov.sk
Birka Martin, Mgr. 508 5 048/2440 512 Martin.Birka@upsvr.gov.sk
Halán Milan, Mgr. 504 5 048/2440 521 milan.halan@upsvr.gov.sk
späť