Pracovisko Nováky

Pracovisko Nováky

Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky tel: +421-46-2441 210
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor pracoviska Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana - pracovisko Nováky
recepcia Helbichová Leontína, Ing. 8B príz. 046/2441 213 Leontina.Helbichova@upsvr.gov.sk
H,F,T,Ť,U,Km,Kn,Kň Kusá Emília, Ing. 4 príz. 046/2441 212 Emilia.Kusa@upsvr.gov.sk
D,Ď,CH,J,R,Kra-Kraj Masaryková Jana, Mgr. 8A príz. 046/2441 210 Jana.Masarykova@upsvr.gov.sk
A,C,Č,I,L,O,N,Kral-Kru,Ka,Ke Oršulová Jana 8A príz. 046/2441 210 Jana.Orsulova@upsvr.gov.sk
Gi-Gz,Kov,S,V,W Bosáková Dana, Bc. 10 príz. 046/2441 214 Dana.Bosakova@upsvr.gov.sk
Š,Z,Ka-Ke Oršulová Antónia, Ing. 10 príz. 046/2441 214 Antonia.Orsulova@upsvr.gov.sk
Ga,P,Ž,Kh,Ki,Ky,Kl Matejovičová Ivana, Mgr. 11 príz. 046/2441 211 Ivana.Matejovicova@upsvr.gov.sk
E,M,Kos,Koš,Kot,Koť,Koz,Kož,Ku,Kv Krajčiová Veronika, Ing. 11 príz. 046/2441 211 Veronika.Krajciova@upsvr.gov.sk
B,Ge, Kob-Kor Dzúriková Martina, Mgr. 11 príz. 046/2441 216 Martina.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Nováky
koordinátor Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Nováky
Urbáneková Jana 3 príz. 046/2441 673 Jana.Urbanekova@upsvr.gov.sk
Pelagičová Anna, Bc. 3 príz. 046/2441 673 Anna.Pelagicova@upsvr.gov.sk
Guľková Zuzana, Mgr. 8C príz. 046/2441 674 Zuzana.Gulkova@upsvr.gov.sk
späť