Pracovisko Nováky

Pracovisko Nováky

Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky tel: +421-46-2441 210
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor pracoviska Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana - pracovisko Nováky
recepcia Helbichová Leontína, Ing. 8B príz. 046/2441 213 Leontina.Helbichova@upsvr.gov.sk
H,F,T,Ť,U Kusá Emília, Ing. 4 príz. 046/2441 212 Emilia.Kusa@upsvr.gov.sk
K Kmeťová Zuzana, Ing. 4 príz. 046/2441 212 Zuzana.Kmetova@upsvr.gov.sk
A,C,Č,I,L,N,O Oršulová Jana 8A príz. 046/2441 210 Jana.Orsulova@upsvr.gov.sk
Gi-Gz,S,V,W Bosáková Dana, Bc. 10 príz. 046/2441 214 Dana.Bosakova@upsvr.gov.sk
Š,Z Bošková Silvia, Mgr. 10 príz. 046/2441 214 Silvia.Boskova@upsvr.gov.sk
Ga,P,Ž Matejovičová Ivana, Mgr. 11 príz. 046/2441 211 Ivana.Matejovicova@upsvr.gov.sk
E,M Krajčiová Veronika, Ing. 11 príz. 046/2441 211 Veronika.Krajciova@upsvr.gov.sk
B,Ge Dzúriková Martina, Bc. 11 príz. 046/2441 216 Martina.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Nováky
koordinátor Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Nováky
Pelagičová Anna, Bc. 3 príz. 046/2441 673 Anna.Pelagicova@upsvr.gov.sk
Krčmárová Andrea, Mgr. 8C príz. 046/2441 674 Andrea.Krcmarova@upsvr.gov.sk
späť