sekretariát riaditeľa

sekretariát riaditeľa

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretariát riaditeľa Bartková Dana, Ing. 56 I. posch. 051/2440 101 dana.bartkova@upsvr.gov.sk
sekretariát riaditeľa Velčková Katarína, Ing. 56 I. posch. 051/2440 101 katarina.velckova@upsvr.gov.sk
právnik Štenko Štefan, JUDr. 50 I. posch. 051/2440 302 stefan.stenko@upsvr.gov.sk
späť