Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúcí oddelenia Poľacký Rastislav Mgr. č.2 Allianz-prízemie +421 905 833 553 rastislav.polacky@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Bodnár Miroslav Ing. č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 708 miroslav.bodnar@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Eštuová Viera Bc. č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 471 viera.estuova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Iván Ladislav č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 361 ladislav.ivan@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Chromišin Juraj č.1 Allianz-prízemie +421 915 912 173 juraj.chromisin@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Klasovská Ingrid Mgr. č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 353 ingrid.klasovska@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kollárová Nikola č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 467 nikola.kollarova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kučák Marcel č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 358 marcel.kucak@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Lajoš Štefán Mgr. č.1 Allianz-prízemie +421 915 912 174 stefan.lajos@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Laškotyová Gabriela č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 707 gabriela.laskotyova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Majerová Terézia Ing. č.1 Allianz-prízemie +421 915 912 C27175 terezia.majerova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Megelová Minika č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 705 monika.megelova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Michalčíková Anna č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 356 anna.michalcikova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Poláková Andrea Bc. č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 469 andrea.polakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Poláková Ivana č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 703 ivana.polakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Prosba Marián Ing. č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 357 marian.prosba@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Szegediová Monika č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 710 monika.szegediova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Šiketová Ľubomíra č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 468 lubomira.siketova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Šoltésová Beáta č1. Allianz-prízemie +421 918 368 709 beata.soltesova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Vargová Silvia UPSVaR Trebišov +421 915 831 468 silvia.vargova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Veľková Júlia Ing. č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 470 julia.velkova.@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Zbojovský Miroslav č.1 Allianz-prízemie +421 915 912 179 miroslav.zbojovsky@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Bajuszová Katarína č.6 UPSVaR Str.nad Bodrogom +421 915 831 473 katarina.bajuszova@upsvr.govsk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Baloghová Zuzana č.6 UPSVaR Str.nad Bodrogom +421 918 368 704 zuzana.baloghova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Pásztor Dionýz č.6 UPSVaR Str.nad Bodrogom +421 915 912 176 dionyz.pasztor@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Pustaiová Jana č.6 UPSVaR Str.nad Bodrogom +421 915 781 362 jana.pustaiova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kuliňáková Alexandra č.6 UPSVaR Str.nad Bodrogom +421 918 368 706 alexandra.kulinakova@upsvr.gov.sk
späť