Pracovisko Kráľovský Chlmec - Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Pracovisko Kráľovský Chlmec - Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca Liba Patrik PhDr., MBA, LL.M. 11 0 056/2444560 patrik.liba@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Bacskai Viktória Bc. pracovisko KCH -421 562443 566 viktoria.bacskai@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Bálintová Zuzana Bc. 15 0 056/2444566 zuzana.balintova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Geriová Anita Mgr. 10 0 056/2444562 anita.geriova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Pankovicsová Erika 10 0 056/2444562 erika.pankovicsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Murinová Veronika Ing. 16 0 056/2444559 veronika.murinova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Košarová Ľubica Ing. 16 0 056/2444565 lubica.kosarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Kyčáková Judita Bc. 16 0 056/2444565 judita.kycakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Kovács Janíková Tímea Bc. 15 0 056/2444561 timea.kovacsjanikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Terebešiová Tímea Bc. 18 0 056/2444564 timea.terebesiova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Lehocká Monika Ing. 18 0 056/2444561 monika.lehocka@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Szaxonová Edina Mgr. 4 I. 056/2444206 edina.szaxonova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Ujhaziová Andrea Bc. 8 I. 056/2444210 andrea.ujhaziova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Molnár Mikuláš Ing. 4 I. 056/2444204 mikulas.molnar@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Kotková Andrea Bc. 8 I. 056/2444202 andrea.kotkova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Šimkovič Judita Mgr. 4 I. 056/2444208 judita.hornyakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod SnB Sitkárová Martina Ing. pracovisko SnB I. 056/2248217 martina.sitkarova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod SnB Lejková Eleonóra Mgr. pracovisko SnB I. 056/2448215 eleonora.lejkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Puškárová Diana Mgr. pracovisko ČnT I. 056/2443560 diana.puskarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Lešková Beáta Mgr. pracovisko ČnT I. 056/2443561 beata.leskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Suszterová Denisa Mgr. pracovisko ČnT I. 056/2446561 denisa.suszterova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod ČnT Šalamonová Lívia Ing. pracovisko ČnT I. 056/2443223 livia.salamonova@upsvr.gov.sk
späť