vedenie ÚPSVaR Trebišov

vedenie ÚPSVaR Trebišov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Trebišov Dzielavský Martin Mgr. 224 II. +421 56 2446 100 martin.dzielavsky@upsvr.gov.sk
asistentka riaditeľa Kulinová Jana Ing. 223 II. +421 56 2446 101 jana.kulinova@upsvr.gov.sk
vedúca ekonomického oddelenia - J.Záborského 8, 075 01 Trebišov Kocáková Marta Mgr. 203 II. +421 56 2445 700 marta.kocakova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia OSP Germanová Jana Bc. 108 prízemie +421 56 2446 200 jana.germanova@upsvr.gov.sk
vedúci pracoviska Kráľovský Chlmec Kulcsár Bartolomej, Mgr. 17 prízemie +421 56 2444 200 bartolomej.kulcsar@upsvr.gov.sk
Odbor služieb zamestnanosti
riaditeľ odboru Brezina Štefan Ing. Mgr. 219 II. +421 56 2446 300 stefan.brezina@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia AOTP a poradenstva Lukácsová Andrea Mgr. 220 I. +421 56 2446 400 andrea.lukacsova@upsvr.gov.sk
Odbor sociálnych vecí a rodiny
riaditeľka odboru Juhásová Mária Mgr. 201 I. +421 56 2446 500 maria.juhasova4@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia RHNNVAŠSD Kučáková Alena Ing. 200 I. +421 56 2446 550 alena.kucakova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia PPKŤZP a PČ Horovská Beáta Ing. 206 I. +421 56 2446 670 beata.horovska@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia SPOD a SK - J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Suchoža Oskár Mgr. 128 I. +421 56 2445 600 oskar.suchoza@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia Aktivačné centrum Poľacký Rastislav Mgr. prízemie +421 905 833 553 rastislav.polacky@upsvr.gov.sk
Osobný úrad
personálne - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Tóthová Beáta JUDr. 7 prízemie +421 56 2446 120 beata.tothova@upsvr.gov.sk
personálne - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Hrivňáková Martina Mgr. 4 prízemie +421 56 2446 122 martina.hrivnakova@upsvr.gov.sk
mzdové - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Ždijová Mária Mgr. 7 prízemie +421 56 2446 123 maria.zdijova@upsvr.gov.sk
späť