Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Horovská Beáta, Ing. 200 I. +421 56 2446 670 Beata.Horovska@upsvr.gov.sk
Bočžice, Čeľovce, Čerhov, Dobrá, Kožuchov, Leles, M. Tŕňa, Sirník, Sečovce pism. A,B,C,Č, D,Ď, Dz, Dž, E, Trebišov písm. C,Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G,H,CH, Úpor, V. Tŕňa, Vojka, Zbehňov ; Diladiová Jana, Mgr. 218 I. +421 56 2446 674 Jana.Diladiova@upsvr.gov.sk
Boťany, Dvorianky, Hrčeľ, Hrušov, Kašov, Kazimír, Kravany, Ladmovce, Luhyňa, Milhostov, Novosad, Poľany, Rad, Soľnička, Stanča, Stankovce, Strážne, Svinice, Trebišov pism B, Trnávka, Veľaty , Viničky, Zatin ; Faiks Tomáš Mgr. 204 I. +421 56 2446 675 Tomas.Faiks@upsvr.gov.sk
Bačka, Borša, Byšta, Kr. Chlmec pism.: S, Š, T, Ť, U,V, Z, Ž, Kuzmice, M. Horeš, Plechotice, Sl. Nové Mesto, Somotor, Trebišov písm. A, R,S,Š, V. Horeš ; Mináriková Dagmar, Ing. 204 I. +421 56 2446 672 Dagmar.Minarikova@upsvr.gov.sk
Boľ, Brezina, Černochov, Hraň, Klin nad Bodrogom, Malá Bara, Male Trakany , Parchovany, Sečovce písm.: K. L. M. Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Trebišov písm. T, Ť, U, V, Z, Ž, Veľká Bara, Zemplín, Zemplínske Hradište ; Semanová Andrea Mgr. 204 I. +421 56 2446 676 andrea.semanova2@upsvr.gov.sk
Albinov, Bačkov, Brehov, Čierna, Čierna n/Tisou, Egreš, Malé Ozorovce M.Kamenec, Ruskov, Slivník, Trebišov písm. I,J,L,M,N,O,P, Veľké Ozorovce, V. Kamenec, Z.Branč, Z. Klečenov ; Stašová Alena, Mgr. 219 I. +421 56 2446 673 Alena.Stasova@upsvr.gov.sk
Biel, Kr.Chlmec písm. K,L,M, Michaľany, Nižný Žipov, Pribeník, Sečovce písm. N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž, Svätuše, Trebišov písm. K, Vojčice ; Vašková Mária Ing. 219 I. +421 56 2446 673 Maria.Vaskova4@upsvr.gov.sk
Cejkov, Dargov, Hriadky, Kysta, Kr. Chlmec písm. A,B,C,Č,D,E,F,G,H,CH,I,J,N,O,P,R, Lastovce, Sečovce písm. F,G,H,CH,I,J, V. Trakany, Z. Jastrabie , Z. Teplica, Višňov,; ; Kolesárová Martina Ing. 218 I. +421 56 2446 674 martina.kolesarova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Albinov, Bačkov, Božčice, Brehov, Čerhov, Čierna, Čierna n/Tisou, Egreš, Kožuchov, Leles, Malá Tŕňa, Malý Kamenec, Ruskov, Sečovce písm.: A, B, C, D, DZ, E, Sirník, Trebišov písm.: C, Č, D, Ď, DZ, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, T, Ť, U, V, Z, Ž, Veľká Tŕňa , Veľký Kamenec, Zbehňov, Zemplínsky Branč, Zemplínsky Klečenov, Lastovce, Zatín, Zemplínska Teplica ; ; Bojtiová Erika, Mgr. 107 prizemie +421 56 2446 664 Erika.Bojtiova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Lajčáková Slavomíra, Mgr. 104 prizemie +421 56 2446 663 Slavomira.Lajcakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Bačka, Borša, Čeľovce, Dvorianky, Hraň, Hrčeľ, Hrušov, Kašov, Kazimír, Kr. Chlmec písm.: S, Š, T, Ť, U, V, Z, Ž, Kravany , Ladmovce, Luhyňa, Malá Bara, Milhostov, Nová Vieska , Novosad, Plechotice, Poľany, Rad, Sl.Nové Mesto, Soľnička, Somotor, Stanča , Stankovce, Strážne, Sv. Mária, Svinice, Trebišov písm.: A, R, S, Š, Trnávka, Več, Veľaty, Veľká Bara, Viničky, Višňov , Vojka , Z. Hradište ; Kušnírová Antónia, PhDr. 103 prizemie +421 56 2446 661 Antonia.Kusnirova@upsvr.gov.sk
Michaľany, Streda nad Bodrogom, Vojčice ; Szenczyová Lucia Mgr. 103 prízemie +421562446662 lucia.szenczyova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Boľ, Brezina, Byšta, Boťany, Černochov, Cejkov, Dargov, Hriadky, Klin n/Bodrogom, Malý Horeš, Parchovany, Slivník, Úpor, Veľký Horeš, Zemplín, Zemplínske Jastrabie ; Németová Antónia Mgr. 107 prízemie +421 56 2446 671 Antonia.Nemetova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Bieľ. Kr. Chlmec písm, : A,B,C,Č,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,R, Kysta, Kuzmice, Malé Ozorovce, Malé Trakany, Nižný Žipov, Pribeník, Sečovce písm.: F,G,H,I,J,N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž, Svätuše, Trebišov písm.: B,K, Veľké Trakany , Veľké Ozorovce; Velebová Erika, Mgr. 103 prizemie +421 56 2446 660 Erika.Velebova@upsvr.gov.sk
DP Kráľ. Chlmec Pappová Andrea Mgr. informácie, nové žiadostí +421 56 2444 207 Andrea.Pappova@upsvr.gov.sk
Perháčová Simona Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Simona.Perhacova@upsvr.gov.sk
Mokrišová Jana, Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Jana.Mokrisova@upsvr.gov.sk
späť