Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Suchoža Oskár, Mgr. 128 I. +421 56 2445 600 oskar.suchoza@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana Ballová Jana, Mgr. 127 I. +421 56 2445 601 jana.ballova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre dospelých Bérešová Eva, Mgr. 118 I. +421 56 2445 604 eva.beresova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela Bukatová Marta, Mgr. 130 I. +421 56 2445 606 marta.bukatova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana Dimunová Gabriela, Mgr. 120 I. +421 56 2445 608 gabriela.dimunova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana Dvorovčíková Katarína Mgr. 119 I. +421 56 2445 610 katarina.dvorovcikova@upsvr.gov.sk
socíálno-pravná ochrana detí a sociálna kuratela Krištof Matúš, Mgr. 130 I. +421 56 2445 607 matus.kristof@upsvr.gov.sk
sociálna - pravná ochrana Malackaničová Stanislava, Mgr. 122 I. +421 56 2445 603 stanislava.malackanicova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Neckarová Viktória, Mgr. 127 I. +421 56 2445 601 viktoria.neckarova@upsvr.gov.sk
Nováková Mária, Mgr. 125 I. +421 56 2445 609 maria.novakova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Sirovcová Ivana , Mgr. 125 I. +421 56 2445 609 ivana.sirovcova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Sučová Lýdia, Mgr. 121 I. +421 56 2445 605 lydia.sucova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Šandorová Bibiana, PhDr. 125 I. +421 56 2445 602 bibiana.sandorova@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Michalková Alexandra, Mgr. 1 prízemie +421 56 2445 640 alexandra.michalkova2@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Kráľ. Chlmec Bányácskiová Alžbeta Mgr. 13 I. +421 56 2444 610 alzbeta.banyackiova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Kráľ. Chlmec Szücsová Barbara, Mgr. 13 I. +421 56 2444 612 barbara.szucsova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Čierna nad Tisou Kášová Judita Mgr. I. +421 56 2444 611 judita.kasova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Čierna nad Tisou Gerenyiová Kinga dr.jur. I. +421 56 2443 611 kinga.makkaiova@upsvr.gov.sk
späť