Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelnia poradenstva a vzdelávania Antalová Oľga, PhDr. 911 9 033/2440 450 olga.antalova@upsvr.gov.sk
Referent, Odborné poradenské služby Miháliková Tatiana, Mgr. 913 9 033/2440 452 tatiana.mihalikova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie mladých UoZ, Repas+, Kompas +, vzdelávanie a príprava UoZ pre trh práce Kondákorová Jana, Mgr. 912 9 033/2440 451 jana.kondakorova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie mladých UoZ, Repas+, Kompas +, vzdelávanie a príprava UoZ pre trh práce Kremserová Narcis, Mgr. 912 9 033/2440 454 narcis.kremserova@upsvr.gov.sk
Referent, Podpora individualizovaného poradenstva Mlaková Monika, PhDr. 903 9 033/2440 459 monika.mlakova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie zamestnancov, programy a projekty Duffek Henrich, Mgr. 901 9 033/2440 463 henrich.duffek@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie zamestnancov, programy a projekty Škodáčková Lucia 901 9 033/2440 463 lucia.skodackova@upsvr.gov.sk
Zemko Monika, Ing. 904 9 033/2440 453 monika.zemko@upsvr.gov.sk
späť