Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca OAOTPaESF Krchnárová Lucia, PhDr. 413 4 033/2440 400 lucia.krchnarova@upsvr.gov.sk
§49,§57, §54-SZČO Wittgruber Zuzana, Ing. 412 4 033/2440 414 zuzana.wittgruber@upsvr.gov.sk
§50J, §53a, §53c, výbor pre otázky zamest. Vitteková Iveta, Mgr. 403 4 033/2440 303 iveta.vittekova@upsvr.gov.sk
§53 Šelpöciová Zuzana, Mgr. 403 4 033/2440 303 zuzana.selpociova@upsvr.gov.sk
§52, §52a, §54 pomôž svojej obci Gašparovičová Silvia, Mgr. 402 4 033/2440 415 silvia.gasparovicova@upsvr.gov.sk
§54 - Reštart pre mladých -2 Patylová Barbora, Mgr. 402 4 033/2440 456 barbora.patylova@upsvr.gov.sk
§53f, §53g, §55, §59, §60 Varšíková Jana, Ing. 404 4 033/2440 413 jana.varsikova@upsvr.gov.sk
§53f, §53g, §55, §56, §56a, §60 Machová Jana, Ing. 404 4 033/2440 413 jana.machova@upsvr.gov.sk
§50 k, §54 Praxou k zamestnaniu, Praxou k zamestnaniu 2 Kvetanová Daniela, Bc. 405 4 033/2440 416 daniela.kvetanova@upsvr.gov.sk
§ 50, § 53b, § 54 Zosúladenie RaPŽ, Chceme byť aktívni na TP (50+) Bachratá Rozália 405 4 033/2440 416 rozalia.bachrata@upsvr.gov.sk
§51a, §54c Pracuj v školskej kuchyni Urminská Zuzana, Mgr. 414 4 033/2440 458 zuzana.urminska@upsvr.gov.sk
radca - ESF Kmošenová Miriam 401 4 033/2440 220 miriam.kmosenova@upsvr.gov.sk
sam.radca - ESF Kocánová Martina, Mgr. 401 4 033/2440 220 martina.kocanova@upsvr.gov.sk
radca -ESF Kormúthová Jozefína 401 4 033/2440 232 jozefina.kormuthova@upsvr.gov.sk
späť