Získal ocenenie za významnú pomoc rodinám

„Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života a jediný spôsob,
ako byť naozaj spokojný, je robiť veci, 
ktoré považujete za skutočne skvelé. 
A jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu
je milovať to, čo robíte.“ 

 Steve Jobs 

 

Jeho  zanietenosť, empatia a dobrosrdečnosť  nezostala bez povšimnutia. Ocenenie za významnú pomoc rodinám  roka získal Vladimír Suchánek z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca.

Dňa 9. októbra 2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar oceňovali pracovníkov za významný prínos pri pomoci rodinám v kríze a pri pomoci deťom ohrozeným vyňatím z rodín, alebo žijúcich v náhradnom rodinnom prostredí a zároveň za mimoriadne humánnu a originálnu aktivitu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Slávnostné oceňovanie zamestnancov detských domovov, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa konalo v priestoroch historickej budovy NR SR v Bratislave.
Počas slávnostného večera sa udeľovali ocenenia v troch kategóriách – zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a Sociálny čin roka.    Zamestnanec sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca Mgr. Vladimír Suchánek bol ocenený  za významnú pomoc sociálne slabým rodinám.

Pracuje ako kolízny opatrovník na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  Má dlhodobé praktické skúsenosti a hlboké sociálne cítenie. Dokáže empaticky počúvať každého klienta. V rámci poradenstva nabáda rodičov k správnym postojom k životu a k potrebám dieťaťa. Jeho snahou je vždy primeraným spôsobom usmerniť rodičov, aby dokázali nájsť riešenie pre svoje problémy. Deti sú jeho srdcovou záležitosťou. V prípade ohrozenia detí je schopný urobiť aj „nemožné.“

Z jeho mnohých dobrých osobnostných vlastností vyzdvihujem jeho dobrosrdečnosť a zmysel pre humor. Oceňujem jeho nadmieru vyvinutý zmysel pre sociálnu spravodlivosť, ktorá z neho robí človeka, ktorému je jeho práca poslaním.  Veľké poďakovanie patrí aj celému kolektívu SPODaSK z ÚPSVR Čadca, lebo ocenenie kolegu je vždy ocenením práce celého tímu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.10.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac