Informácia pre osoby s obmedzenou mobilitou

Do skupiny osôb s odmedzenou mobilitou patria:

  • osoby so zdravotným postihnutím ŤZP
  • seniori
  • deti
  • ľudia sprevádzajúci malé deti
  • osoby s problémami s orientáciou
  • osoby zotavujúce sa zo zdravotných problémov
  • osoby s dočasnými obmedzeniami, napr. zlomená noha

Na každom pracovisku ÚPSVR Čadca sú špecifické podmienky prístupu do budovy a obsluhy klientov s obmedzenou mobilitou nasledovne:

Názov pracoviska

Hlavná budova

Matičné námestie 1617,

022 01 Čadca

Pracovisko Čadca

A.Hlinku 8,

022 01  Čadca

Pracovisko Turzovka

Jašíkova 178,

023 54  Turzovka

Vyhradené miesta pre parkovanie ŤZP v blízkosti úradu

Áno

vlastníkom Mesto Čadca

Áno

Áno

vlastníkom Mesto Turzovka

Bezbariérový prístup
do budovy

Áno

Áno

Áno

Výťah pre ŤZP

Áno

Áno

Nie

TELEFONICKÝ KONTAKT 
na pracovníka úradu, ktorá pomôže osobe s obmedzenou mobilitou

041/2448 833

041/2448 823

041/2448 800

 041/2449 808

+

zvonček

041/2445 806

041/2445 808

041/2445 809
 

Dátum vytvorenia stránky: 28.11.2016
Dátum aktualizácie: 20.02.2017
späť