Pracoviská úradu

ADRESA ÚRADU:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Matičné námestie 1617
022 01  Čadca

ZOZNAM ODDELENÍ:

 • Riaditeľ úradu
 • Oddelenie služieb pre občana
 • Referát služieb pre zamestnávateľa
 • Oddelenie ekonomiky
 • Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti
 • Referát správneho konania
 • Oddelenie poradenstva a vzdelávania
 • Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
 • Aktivačné centrum
 • Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok

  KONTAKT:

  e-mail: upsvr_ca@upsvr.gov.sk

 

PRACOVISKO ČADCA 

A. Hlinku 8
022 01  Čadca


ZOZNAM ODDELENÍ:

 • Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny
 • Referát poradensko-psychologických služieb
 • oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
 • Referát kontroly

  KONTAKT:

  e-mail: upsvr_ca@upsvr.gov.skPRACOVISKO TURZOVKA:

pracovisko Turzovka
Jašíkova  178
023 54  Turzovka

ZOZNAM ODDELENÍ:
Agenda služieb pre občana
obce (Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Korňa, Makov, Olešná, Podvysoká, Staškov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok


KONTAKT:

e-mail: upsvr_ca@upsvr.gov.sk 

Zoznam miest a obcí patriacich do pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Čadca • Čierne • Dlhá nad Kysucou • Dunajov • Klokočov • Klubina • Korňa • Krásno nad Kysucou • Makov 
Nová Bystrica • Olešná • Oščadnica • Podvysoká • Radôstka • Raková • Skalité • Stará Bystrica • Staškov
Svrčinovec • Turzovka • Vysoká nad Kysucou • Zákopčie • Zborov nad Bystricou 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 12.07.2022
späť