Pracoviská úradu

ADRESA ÚRADU:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Matičné námestie 1617
022 01  Čadca

ZOZNAM ODDELENÍ:
Riaditeľ úradu
Oddelenie služieb pre občana
Referát služieb pre zamestnávateľa
Oddelenie ekonomiky
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti
referát správneho konania
referát poradenstva a vzdelávania
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
Aktivačné centrum
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok

KONTAKT:

e-mail: upsvr_ca@upsvr.gov.sk

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt telefón cisco 504

PRACOVISKO ČADCA 

A. Hlinku 8
022 01  Čadca


ZOZNAM ODDELENÍ:
Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny
Referát poradensko-psychologických služieb

oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Referát kontroly

KONTAKT:

e-mail: upsvr_ca@upsvr.gov.sk


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt telefón cisco 504

PRACOVISKO TURZOVKA:

pracovisko Turzovka
Jašíkova  178
023 54  Turzovka

ZOZNAM ODDELENÍ:
Agenda služieb pre občana
obce (Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Korňa, Makov, Olešná, Podvysoká, Staškov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok


KONTAKT:

e-mail: upsvr_ca@upsvr.gov.sk


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt telefón cisco 504

 

Zoznam miest a obcí patriacich do pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Čadca • Čierne • Dlhá nad Kysucou • Dunajov • Klokočov • Klubina • Korňa • Krásno nad Kysucou • Makov 
Nová Bystrica • Olešná • Oščadnica • Podvysoká • Radôstka • Raková • Skalité • Stará Bystrica • Staškov
Svrčinovec • Turzovka • Vysoká nad Kysucou • Zákopčie • Zborov nad Bystricou 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 25.06.2018
späť