Pracovisko Sobrance

Pracovisko Sobrance

Michalovská 55, 073 01, tel: 056 2441 358 - Štefánia Popovičová
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska SO Ivanišová Iveta, PhDr. SO 25 1 056/2441 306 iveta.ivanisova@upsvr.gov.sk
team leader referátu sociálnych vecí Dzvoníková Lucia, Mgr. SO 22 1 056/2441 506 lucia.dzvonikova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu - Príspevok pri narodení dieťaťa, Prídavok na dieťa, Rodičovský príspevok, Náhradná starostlivosť, Príspevok na starostlivosť o dieťa, Náhradná starostlivosť, Príspevok na starostlivosť o dieťa Hadvábová Jana, Mgr. SO 01 0 056/2441 161 jana.hadvabova@upsvr.gov.sk
SPO a kuratela Michaela Hurajová, Mgr. SO 02 0 056/2441 541 michaela.hurajova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu HN, NV, ŠSD Štejcová Dana, Bc. SO 02 0 056/2441 161 dana.stejcova@upsvr.gov.sk
OSO - DHN, Náhradné výživné, Žiadosť na dotácie do ŽM TIMKOVÁ Milada, Mgr. SO 01 0 056/2441 541 milada.timkova@upsvr.gov.sk
OSP - Nižné Nemecké, Úbrež, Záhor Karackajová Jana, Bc. SO 03 0 056/2441 350 jana.karackajova@upsvr.gov.sk
OSP - Kolibabovce, Koromľa, Krčava, Kristy, Ostrov, Petrovce, Porúbka, Priekopa, Vojnatina Miňo Igor, Ing. SO 03 0 056/2441 544 igor.mino@upsvr.gov.sk
OSP - Baškovce, Hlivištia, Jasenov, Jenkovce, Remetské Hámre, Ruskovce, Vyšné Remety, Vyšná Rybnica Poláková Jana SO 03 0 056/2441 350 jana.polakova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Chachaľáková Jana, Ing. SO 04 0 056/2441 660 jana.chachalakova@upsvr.gov.sk
OSP - Nižná Rybnica, Lekárovce, Sobrance M Josaiová Slávka, Ing. SO 05 0 056/2441 545 slavka.josaiova@upsvr.gov.sk
OSP - Blatné Remety, Veľké Revištia, Sobrance N, O, P, R, S, T, U, V, Z, Ž Ontolčik Juraj SO 05 0 056/2441 545 juraj.ontolcik@upsvr.gov.sk
OSP - Svätuš, Tašuľa Sobrance A – G Mitrová Marta, Mgr. SO 06 0 056/2441 353 marta.mitrova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Kopková Cecília, Ing. SO 07 0 056/2441 662 cecilia.kopkova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Miňo Ondrej, Bc. SO 07 0 056/2441 662 ondrej.mino@upsvr.gov.sk
OSP - Blatné Revištia, Horňa, Husák, Orechová, Pinkovce, Porostov, Tibava, Sobrance I, J, K, L Lukáš Kudláč, Ing SO 08 0 056/2441 356 lukas.kudlac@upsvr.gov.sk
OSP - Svätuš, Tašuľa Sobrance A – G MITROVÁ Marta, Mgr. SO 08 0 056/2441 356 marta.mitrova@upsvr.gov.sk
OSP - Beňatina, Blatná Polianka, Bunkovce, Fekišovce, Inovce, Koňuš, Podhoroď, Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec, Sobrance H, CH Macková Anna SO 09 0 056/2441 540 anna.mackova@upsvr.gov.sk
OSO - Bežovce, Choňkovce, Sejkov, Vyšné Nemecké Husárová Zuzana, Ing. SO 09 0 056/2441 540 zuzana.husarova@upsvr.gov.sk
Ústredie - Odbor metodiky inf. systémov Habuštová Alena, Ing. SO 10 0 056/2441 160 alena.habustova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Basandová Marianna, Mgr SO 06 0 056/2441 353 marianna.basandova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Godočíková Tatiana SO 06 0 056/2441 353 tatiana.godocikova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Prislupčáková Miroslava, Bc. SO 13 0 056/2441 620 miroslava.prislupcakova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Pasterák Juraj, Ing. SO 13 0 056/2441 620 juraj.pasterak@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Motuzová Adriana SO 13 0 056/2441 620 adriana.motuzova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Matta Viliam, Ing. SO 13 0 056/2441 620 viliam.matta@upsvr.gov.sk
OSP - Recepcia, Podateľňa, Infostredisko Miňová Mária SO 14 0 056/2441 358 maria.minova@upsvr.gov.sk
OSP - Recepcia, Podateľňa, Infostredisko Popovičová Štefánia SO 14 0 056/2441 358 stefania.popovicova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Tutková Marcela, PhDr. SO 21 1 056/2441 621 marcela.tutkova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Jašková Zuzana, Mgr. SO 21 1 056/2441 621 zuzana.jaskova@upsvr.gov.sk
team leader referátu soc. vecí a rodiny Ostovrchá Blažena, MVDr. SO 22 1 056/2441 506 blazena.ostovrcha@upsvr.gov.sk
odd. poradenstva a vzdelávania - agenda poradenstva Mitrová Iveta, Ing. SO 23 1 056/2441 470 iveta.mitrova@upsvr.gov.sk
AUTP a poradenstva Dzvoník Maroš, Mgr. SO 23 1 056/2441 470 maros.dzvonik@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Mudráková Ľuboslava, Mgr. SO 24 1 056/2441 355 luboslava.mudrakova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Švárna Martina, Mgr. SO 24 1 056/2441 355 martina.svarna@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance F Hlivištia Jenkovce Krčava Úbrež DOTÁCIE Timková Milada, Mgr. SO 28 1 056/2441 547 milada.timkova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP - Sobrance I, J, K Beňatina Kolibabovce Porúbka Remetské Hámre Ruskovce Ruský Hrabovec Sejkov Svätuš Záhor Knapová Alžbeta, Mgr. SO 28 0 056/2441 542 alzbeta.knapova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance B, D, Ď, Dz, Dž Nižná Rybnica Nižné Nemecké Orechová Ostrov Priekopa Veľké Revištia Vyšné Nemecké Timková Iveta, Bc. SO 28 1 056/2441 542 iveta.timkova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance L, M, N, O Bežovce Blatná Polianka Bunkovce Fekišovce Horňa Husák Choňkovce Jasenov DOTÁCIE Tkáčová Gabriela, Bc. SO 29 1 056/2441 543 gabriela.tkacova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance A, C, Č, E, G, H, CH Baškovce Blatné Remety Blatné Revištia Inovce Koňuš Petrovce Pinkovce Podhoroď Porostov Ruská Bystrá Vyšné Remety Ryniková Jana, Mgr. SO 30 1 056/2441 570 jana.rynikova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance P, R, S, Š, T, Ť, U, V, Z, Ž Koromľa Kristy Lekárovce Tašuľa Tibava Vojnatina Vyšná Rybnica OSTOVRCHÁ Blažena, MVDr. SO 30 1 056/2441 570 blazena.ostovrcha@upsvr.gov.sk
späť