riaditeľ ÚPSVaR

riaditeľ ÚPSVaR

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199 mi@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ úradu Ing. Daniel Tiža, MBA B 301 2 056/2440 100 daniel.tiza@upsvr.gov.sk
asistentka riaditeľa Danková Lívia, Mgr. B 301 2 056 2440 101 livia.dankova@upsvr.gov.sk
späť