Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Národná linka na pomoc deťom v ohrození je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, ktorý je implementovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny . Jej účelom je deťom ohrozeným násilím poskytnúť krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou. Odborným garantom projektu  je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Deti sa stretávajú s rôznymi podobami násilia, ponižovaním, fyzickým alebo psychickým násilím kyberšikanou, sexuálnym násilím.  Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah.

Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K, ktorá funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenie a zodpovednosť. Vyškolení odborníci vedia poskytnúť deťom pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Ich výhodou je predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť  ako aj funkcia okamžitého ukončenia komunikácie či vymazanie histórie.

Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.

            Dištančná forma pomoci  zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa. Je na klientovi, aké údaje o sebe konzultantovi poskytne, konzultant s nimi vždy narába ako s dôvernými osobnými údajmi. Poskytnutím osobných údajov klienta sa konzultantovi otvára možnosť poskytnúť adresnú a efektívnu pomoc. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, t.z , ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrození jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia na to zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým polícia, záchranná zdravotná služba a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K poskytuje pomoc deťom bezplatne, v nepretržitej prevádzke, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac