Aktuálne oznamy

Veľtrh práce - Job Expo 2015

V dňoch 29.4.2015 - 30.4.2015 organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na výstavisku Agrokomplex v Nitre už 5. ročník Veľtrhu práce - Job Expo. Súčasťou veľtrhu bude aj 17. ročník medzinárodnej burzy práce pod názvom European Job Days 2015. Súčasne, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, sa uskutoční aj 23. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2015.

 

viac

 

NP „Podpora zamestnávania UoZ“ - Verejné zamestnávanie

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného
príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti
verejného zamestnávania – aktualizácia č. 1

 

viac

 

Oznámenie o možnosti opätovného prijímania žiadostí NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK

 

viac

 

Oznámenie o organizačnej zmene úradu

 

viac

 

RE-PAS – príspevok na rekvalifikáciu pre uchádzačov o zamestnanie

RE – PAS = rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

 

viac

 

Zmena oficiálneho názvu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave

 

viac

 

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK “

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2015

 

viac

 

Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014

 

viac

 

§ 53e – Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých alebo stredných podnikoch

 

viac

 

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“

 

viac

 

Obnovenie prijímania žiadostí na NP XXI

 

viac

 

Ukončenie prijímania žiadostí k NP XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“

 

viac

 

Možnosti uplatnenia sa v agropotravinárskom sektore

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac