Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kutálková Silvia, Ing. 10 príz. 034/2440 510, 0918 530 015 silvia.kutalkova@upsvr.gov.sk
Obce: Častkov, Koválov, Kunov, Osuské, Prietrž, Rybky, Senica - ulice: J.Bežu, J.Fándlyho, J.Jonáša, J.Mudrocha, J.Náhlika, J.Závodského, Jabloňová, J. Kráľa, Jasmínová, Kalinčiakova, Kalinová, Kaplinská, Kolónia, Komenského, Košútovec, Krátka, Kvetná, L. Novomeského Jašková Zdenka, Bc. 16 príz. 034/2440 511, 0918 530 015 zdenka.jaskova@upsvr.gov.sk
Obce: Dojč, Hlboké, Podbranč, Rohov, Šajdíkove Humence, Senica - ulice: Smreková, SNP, Sotinská, Stromová, Sv. Gorazda, Sv.Cyrila a Metoda, Š.Pilárika, Školská, Štefánikova, Štúrova, Tehelná, Teplická, Topoľová, Továrenská, V.P.Tótha, Vajanského, Veterná, Záhradná, Želežničná Polakovič Branislav, Mgr. 16 príz. 034/2440 511, 0918 530 015 branislav.polakovic@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Ivácková Lenka, Mgr. 17 príz. 034/2440 550, 0915 834 964 lenka.ivackova@upsvr.gov.sk
správca dotácií, teamleader štátnych sociálnych dávok Ochránek Viktor, Mgr. 17 príz. 034/2440 550, 0918 530 015 viktor.ochranek@upsvr.gov.sk
Obce: Čáčov, Hradište pod Vrátnom, Plavecký Peter, Rovensko, Smrdáky, Sobotište, Senica - ulice: Agátova, Astrová, Bernoláková, Bottova, Brestové, Brezová, Čerešňová, Dlhá, Dolné Suroviny, Dr.I.Horvátha, Fajnorova, Gen.L.Svobodu, Hlbocká cesta, Hollého, Horné Suroviny, Hurbanova, Hviezdoslavova, Mlynská, Poľná, Potačná, Slnečná Bukajová Lenka, Mgr. 18 príz. 034/2440 512, 0918 530 015 lenka.bukajova@upsvr.gov.sk
Obce: Cerová, Jablonica, Prievaly, Senica - ulice: Ľ. Vaníčka, Lipová, Lúčna, M.Braxatorisa, M.Nešpora, Mesačná, Moyzesova, Muškátova, Nám.Oslobodenia, Okružná, Olivová, Orgovánova, P.R.Senica, Palárikova, Priemyselná, Robotnícka, Rovenská, Ružová, S.Jurkoviča, Sadová, Sládkovičova Skýpalová Anežka, Bc. 18 príz. 034/2440 512, 0918 530 015 anezka.skypalova@upsvr.gov.sk
pracovisko: Šaštín -Stráže
Obce: Borský Mikuláš, Čáry, Kúty Ovečková Jana, Mgr. 2 príz. 034/2442 556, 0918 530 017 jana.oveckova@upsvr.gov.sk
Obce: Bílkove Humence, Moravský Sv. Ján, Šaštín-Stráže Jurová Erika, Mgr. 3 príz. 034/2442 516, 0918 530 017 erika.jurova@upsvr.gov.sk
Obce: Borský Sv. Jur, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Sekule, Smolinské, Štefanov Nováková Vlasta, Mgr. 3 príz. 034/2442 516, 0918 530 017 vlasta.novakova@upsvr.gov.sk
pracovisko: Skalica
Obce: Koválovec, Radošovce, Skalica - ulice: Agátová, Bajanova, Bernolákova, Blahova, Boorova, Bulharská, Čulenova, D.Jurkoviča, Dr.Buchtu, Dr. Bunčáka, Dr.J.Ďuroviča, Dr.J.Šátka, Dr.Ľ.Okánika, Dr.Nováka, Dr.Schafflera, Dr.Valacha, Doležalová, Družstevná, Duklianska, F.K.Veselého, Gorkého, Hodonínska, Hollého, Horská, Horská cesta, Hviezdoslavova, Hurbanova, Jabloňová, Jednoradova, Karmelitská, Karvašova, K baťáku, Kolárova, Komenského, Koreszkova, Kráľovská, Lichardova, Lúčky, Madvova, Malé trávniky, Mallého, Mazúrova, Sídl. SNP Formánková Hana, Bc. 15 1. posch. 034/2441 559 hana.formankova@upsvr.gov.sk
Obce: Dubovce, Chropov, Lopašov, Oreské, Prietržka, Vrádište, Skalica - ulice: Psíky, Rastislavova, Rohatecká, Ružová, Salajka, Sasinkova, Sídl.L.Svobodu, Slnečná, Starohorská, Strážnická, Sudoměřická, Suchý riadok, Stračianska, Svätoplukova, Šebestová, Široká, Škarniclovská, Školská, Športová, Šrobárova, Štefánikova, Štúrova, Tehelňa, Vajanského, Valy, Veľké Trávniky, Veľkomoravská, Veterná, Vinohradnícka, Vrchovského, Záhradná, Zápotočná, Zlatnícka dolina, Zlatnícka ul., Železničná Kudláčová Ľubica, Bc. 17 1. posch. 034/2441 560 lubica.kudlacova2@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Kvasničková Petra, Mgr. 17 1. posch. 034/2441 521, 0915 836 160 petra.kvasnickova@upsvr.gov.sk
Obce: Mokrý Háj, Skalica - ulice: Meňhartka, Mierová, Mýtna, Nádražná, Na skale, Nad predmestím, Nám.Slobody, Nešporova, Obrancov mieru, Partizánska, Pelíškova, Pivovarská, Pod Hájkom, Pod Kalváriou, Pod záhradkami, Podhradie, Potočná, Pplk.Pľjušťa, Predmestie, Pribinova, Priečna, Pri potoku, P.R.Skalica, Trieda Dr.Clementisa, Dr.Clementisa Filová Lucia, Mgr. 17 1. posch. 034/2441 521 lucia.filova2@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč
Obce: Holíč - ulice: M. Nešpora, M.R.Štefánika, Mlynská, Moyzesova, Nám.Sv.Martina, Nám.Mieru, Palárikova, Partizánska, Pod hrebeňom, Pod sýpkou, Potočná, Pri kaštieli, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, P.R.Holíč, Rodinné domky, Ružová, Sasinkova, Sibírska, Schiffelova, SNP, Staničná, Sv.Anny, Svätojánska, Školská, Športová, Štúrova, Ul.A.Dubčeka, Ul.Márie Terézie, Veterná, Vrádištská, Vysoká, Zámocká Srogončíková Eva, PhDr. 216 1. posch. 034/2443 523, 0905 827 520 eva.srogoncikova@upsvr.gov.sk
Obce: Unín, Holíč - ulice: 29. Augusta, Bažantnica, Bernolákova, Betlehém, Bottova, Bratislavská, Budovateľská, D.Rapanta, Duklianska, Fučíkova, Gagarinova, Hodonínska, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, J.Čabelku, J.J.Boora, Jednoradová, Jesenského, Kátovská, Kollárova, Kopčanská, Kpt.Nálepku, Kukučínova, Lesná, Lidická, Lúčky Gazdová Elena, Bc. 217 1. posch. 034/2443 562, 0905 827 520 elena.gazdova@upsvr.gov.sk
Obce: Brodské, Kopčany, Petrova Ves, Radimov, Trnovec Rampáčková Michaela, Mgr. 220 1. posch. 034/2443 561, 0905 827 520 michaela.rampackova@upsvr.gov.sk
Obce: Gbely, Kátov, Letničie, Popudinské Močidlany Triebelová Vlasta, Bc. 221 1. posch. 034/2443 525, 0905 827 520 vlasta.triebelova@upsvr.gov.sk
späť