Aktuálne oznamy

Nový riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Dňa 1. septembra 2016 bol do funkcie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa vymenovaný Mgr. Ján Jakubianský.

 

viac

 

Usmernenie

Zmeny pri poskytovaní príspevku v zmysle §60 zákona o službách zamestnanosti na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska od 1.7.2016.

 

viac

 

Obnova zrúcaniny Hradu Plaveč

Kultúrne dedičstvo je jedinečné a nenahraditeľné bohatstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Svojou hodnotou predstavuje zároveň pomyselnú štafetu, ktorú by sme mali odovzdať nasledujúcim generáciám. Je našou zodpovednosťou, v akom rozsahu a stave toto bohatstvo zanecháme našim potomkom.


autor: Mgr. Lucia Pivovarníková

viac

 

Podpora mobility za prácou

Podľa § 53a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti úrad poskytuje mesačne príspevok na podporu mobility za prácou na úhradu časti výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.

 

viac

 

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.1 - aktualizácia č.1

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov o zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe a žiadostí absolventov škôl o zaradenie na absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe na NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.1

 

viac

 

Národný projekt "Úspešne na trhu práce" - aktualizácia č.1

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

 

viac

 

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“ - aktualizácia č.3

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto.

 

viac

 

Národný projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest.

 

viac

 

Národný projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest.

 

viac

 

Národný projekt „Úspešne na trhu práce“ Aktivita 1

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

 

viac

 

Národný projekt „Úspešne na trhu práce“ Aktivita 2

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania.

 

viac

 

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.2

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.2

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Silvia Frisová                052/2446 318               silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac