Aktuálne oznamy

Neschválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2018

 

viac

 

Schválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2018

 

viac

 

Výzva na podávanie projektov - Zabezpečenie vykonávania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa

Výzva na podávanie projektov

Výzva č.1/2018

Názov výzvy: Zabezpečenie vykonávania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa

 

viac

 

Neschválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2017

 

viac

 

Schválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2017

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2018

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, na základe priorít schválených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny na rok 2018 vypracoval plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre svoj územný obvod.

 

viac

 

Výzva na podávanie projektov - Zabezpečenie vykonávania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa

Výzva na podávanie projektov

Výzva č.2/2017

Názov výzvy: Zabezpečenie vykonávania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa

 

viac

 

Schválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2016

 

viac

 

Neschválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2016

 

viac

 

Analýza a prognóza o vývoji trhu práce a regionálny plán zamestnanosti na rok 2016

 

viac

 

Oznamovacia povinnosť rodičov

 

viac

 

Oznam Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

viac

 

Databáza subjektov poskytujúcich služby v oblasti SPO a SK

 

viac

 

Oznámenie - organizačné zmeny

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac