Zmena úradných hodín k 02.11.2020

Od 02.11.2020 sa rušia nestránkové dni a menia sa na štandardné úradné hodiny

Pondelok          8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,00 hod.

Utorok              8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,00 hod.

Streda              8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 17,00 hod.

Štvrtok             nestránkový deň

Piatok               8,00 – 12,00 hod.

Na  základe Uznesenia vlády SR č. 693 z 28.10.2020:

 A. Každý občan, uchádzač o zamestnanie, ktorý  sa v čase od 2.11.2020 – 8.11.2020 dostaví na úrad práce, je povinný sa preukázať pred vstupom do budovy potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonávaným  od 29.10.2020 do 1.11.2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID 19 vykonaným od 29.10.2020 do 1.11.2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,  v prípade, že ide o osobu, ktorá prekonala COVID 19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace (diagnostikované ochorenie od 1.8.2020-15.10.2020) 

B. V prípade, že sa občan, uchádzač o zamestnanie  nepreukáže vyššie uvedeným výsledkom, nie je možné mu umožniť vstup do budovy úradu, ani na recepciu úradu práce, podateľňu,... U uvedeného občana, uchádzača o zamestnanie ide o porušenie nariadenia vlády SR o zákaze vychádzania.

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 02.11.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac