Oznam AOTP

všetkým klientom (PO/FO), ktorí majú ponukové listy na AOTP, ktorí majú uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, ktorí žiadajú o poskytnutie príspevku,  ktorí predkladajú žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci AOTP a pod., aby predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia mimoriadnej situácie zasielali poštou, do elektronickej schránky úradu a prípadne e-mailom. Výmena dokumentov s úradom práce môže byť výnimočne zabezpečená aj osobne v podateľni úradu, na recepcii úradu alebo na inom mieste určenom, / po dohovore s príslušným zamestnancom / ak je to nevyhnutné.


 

Dátum vytvorenia stránky: 26.03.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac