§ 43 Odborné poradenské služby

43 Odborné poradenské služby

sa vykonávajú podľa zákona o službách zamestnanosti č. 96/2013 podľa § 43 s účinnosťou od 1.5.2013

- sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie(ďalej len UoZ) , vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi UoZ a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu UoZ

- sú zamerané na zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností UoZ a zhodnotením jeho kompetencií a možností absolvovania VzPrTP

- vypracúvajú individuálny akčný plán podľa ods. 6 na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného UoZ

- sú zamerané na diagnostikovanie a rozpoznávanie prekážok vstupu na trh práce,

- sú zamerané na pomoc pri vytváraní osobnostného profilu UoZ na určenie aktivít, opatrení a služieb potrebných na jeho začlenenie na trh práce (ISTP)

- môžu byť zabezpečované v rámci individuálneho alebo skupinového poradenstva  

- úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi UoZ, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ktorý je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky

 

Od odborného poradcu môžete očakávať:

diskrétnosť, ohľaduplnosť, zdvorilosť, empatický prístup k riešeniu Vášho problému, rešpektovanie Vášho súkromia

kontaktné osoby:

Ing. Zuzana Hulecová, kanc. č. 30, tel.č. 047/2451406

Mgr. Lucia Tomášiková, kanc. č. 30, tel.č. 047 /2451557   

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.11.2015
Dátum aktualizácie: 24.03.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac