Zasadnutia výboru v roku 2013

Zasadnutie výboru v decembri 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci december Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 49    (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v novembri 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci november Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

Neboli prerokovávané žiadne žiadosti.

Zasadnutie výboru v októbri 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci október Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 49
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j - Dodatky
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51
  (poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 56
  (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v septembri 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci september Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51
  (poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v auguste 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci august Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 49
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51
  (poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 57
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v júli 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci júl Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51
  (poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v júni 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci jún Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51 
  (poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac