Zasadnutia výboru v roku 2013

Zasadnutie výboru v decembri 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci december Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 211.9 kB]    (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 197.5 kB]   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v novembri 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci november Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

Neboli prerokovávané žiadne žiadosti.

Zasadnutie výboru v októbri 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci október Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 214.9 kB]
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 204.4 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle [ PDF 206.4 kB]§ 50j - Dodatky [ PDF 206.4 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51
[ PDF 221.9 kB]
  (poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 205.8 kB]
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 56 [ PDF 196.5 kB]
  (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v septembri 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci september Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 205.9 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle [ PDF 223.9 kB]§ 51 [ PDF 223.9 kB]
  (poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 159.2 kB]
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v auguste 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci august Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 162.1 kB]
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50
[ PDF 165.0 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 156.5 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51 [ PDF 173.7 kB]
  (poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 122.8 kB]
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 57 [ PDF 129.8 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v júli 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci júl Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 172.8 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j
[ PDF 206.5 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51 [ PDF 175.5 kB]
  (poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v júni 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci jún Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 324.5 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51 [ PDF 165.6 kB] 
  (poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 167.7 kB]
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac