Zasadnutia výboru v roku 2015

Zasadnutie výboru v decembri 2015

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 191.6 kB]    (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 191.0 kB]    (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 [ PDF 193.8 kB]   (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

* Schválené žiadosti v zmysle § 56 [ PDF 193.8 kB]    (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v novembri 2015

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 201.4 kB]    (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 191.3 kB]  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 191.9 kB]    (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 200.6 kB]    (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 [ PDF 203.7 kB]   (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

 Zasadnutie výboru v októbri 2015

28.10.2015

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 195.2 kB]    (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 189.7 kB]    (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 [ PDF 196.9 kB]   (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

16.10.2015

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 192.0 kB]  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 201.6 kB]    (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 202.7 kB]    (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 [ PDF 225.0 kB]   (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

Zasadnutie výboru v septembri 2015

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci september:

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 201.2 kB]    (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 191.6 kB]  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 191.9 kB]    (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 198.8 kB]    (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 204.1 kB]    (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 57 [ PDF 192.6 kB]    (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v auguste 2015

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci august:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 203.4 kB]  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 193.4 kB]    (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 200.1 kB]    (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 200.2 kB]    (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v júli 2015

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci júl:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50
[ PDF 197.6 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 194.0 kB]
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a
[ PDF 199.1 kB]
   (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 204.5 kB]
   (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 56 [ PDF 196.7 kB]
   (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v júni 2015

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci jún:

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 192.3 kB]
   (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 [ PDF 189.4 kB]
  (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

Zasadnutie výboru v máji 2015

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci máj:

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 199.7 kB]
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 195.1 kB]
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 192.1 kB]
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 200.2 kB]
   (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 192.9 kB]
   (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 57 [ PDF 196.3 kB]
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v apríli 2015

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci apríl:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 35.8 kB]
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 35.3 kB]
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 42.2 kB]
   (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 43.9 kB]
   (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 [ PDF 36.7 kB] 
   (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

* Schválené žiadosti v zmysle § 56 [ PDF 34.2 kB]
   (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v marci 2015

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci marec:

* Celkový sumarizačný hárok § 49 [ PDF 209.6 kB]
(poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Celkový sumarizačný hárok § 50 [ PDF 200.3 kB]
(poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Celkový sumarizačný hárok § 51a [ PDF 226.7 kB]
(Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Celkový sumarizačný hárok § 52a [ PDF 285.6 kB]
(poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Celkový sumarizačný hárok § 54 - 9.3.2015 [ PDF 198.0 kB], 20.3.2015 [ PDF 310.5 kB]
 (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

* Celkový sumarizačný hárok § 56 [ PDF 189.0 kB]
(poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru vo februári 2015

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci február Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle §49  [ PDF 198.0 kB]
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle [ PDF 191.8 kB]§ 50j [ PDF 191.8 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle [ PDF 195.4 kB]§ 51a [ PDF 195.4 kB]
  (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle [ PDF 206.4 kB]§ 52a [ PDF 206.4 kB]
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 54   [ PDF 193.9 kB]
  (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

Schválené žiadosti v zmysle § 57   [ PDF 193.6 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v januári 2015

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci január Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 184.8 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 195.2 kB]
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle  [ PDF 187.3 kB]§ 54  [ PDF 187.3 kB]
  (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 16.12.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac