Zmluvy 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
31.10.2012   356/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
356/§ 51/2012 
  ZŠ - Sečovská Polianka 
30.04.2012   4/§ 52a/2012  D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4/§ 52a/2012 
  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Vranov nad Topľou 
28.05.2012   027/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
027/ § 56/ 2012 
  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
31.12.2012   434/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
434/§ 51/2012 
  Zariadenie pre seniorov 
30.04.2012   22/§ 52a/2012  D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/§ 52a/2012 
  Zariadenie pre seniorov 
01.02.2012   045/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
045/§ 51/2012 
  ZAĽUBOVA, s.r.o. 
31.07.2012   269/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
269/§ 51/2012 
  Základná škola, Bystré 
30.04.2012   191/§ 51/2012  DOHODAo zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
191/§ 51/2012 
  Základná škola Vyšný Žipov 
01.02.2012   063/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
063/§ 51/2012 
  Základná škola Vyšný Žipov 
31.12.2012   443/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
443/§ 51/2012 
  Základná škola Soľ 
28.09.2012   338/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
338/§ 51/2012 
  Základná škola s materskou školou Tovarné 
31.10.2012   348/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
348/§ 51/2012 
  Základná škola Lúčna 
31.12.2012   428/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
428/§ 51/2012 
  Základná škola Holčíkovce 
30.11.2012   380/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
380/§ 51/2012 
  Základná škola Bystré 
08.11.2012   Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb  Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 
  Xepap, spol. s r.o 
30.11.2012   378/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
378/§ 51/2012 
  WINTEX, s. r. o. Vranov nad Topľou 
01.02.2012   059/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
059/§ 51/2012 
  Vranovská nemocnica, n.o. 
30.04.2012   2/§ 52a/2012  D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2/§ 52a/2012 
  Vranovská nemocnica n.o. 
05.12.2012   392/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
392/§ 51/2012 
  Vožňáková Helena, Bc. - ART diela 
30.11.2012   382/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
382/§ 51/2012 
  Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n.T. 
30.11.2012   381/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
381/§ 51/2012 
  Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n.T. 
31.05.2012   228/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
228/§ 51/2012 
  Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n.T. 
30.04.2012   6/§ 52a/2012  D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6/§ 52a/2012 
  Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n.T. 
01.02.2012   042/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
042/§ 51/2012 
  Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n.T. 
31.05.2012   06/§59/2012  D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
06/§59/2012 
7550,10 [$€-41B]  Vladislavom Kolesárom 
31.10.2012   353/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
353/§ 51/2012 
  Vladislav Kolesár 
31.07.2012   07/§50-PS/2012  Dohoda č. 07 / §59 / 2012 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
07/§50-PS/2012 
  Vladislav Kolesár 
26.04.2012   024/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
024/ § 56/ 2012 
  Vladislav Kolesár 
22.06.2012   030/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
030/ § 56/ 2012 
  Vladimír Paluš 
31.12.2012   6/XXI/2012/§54/VT  Dododa o poskytnutí príspevku v rámci projektu č. XXI "Podporu vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č.5/2004 Z.z.
6/XXI/2012/§54/VT 
  Vladimír Husák 
31.08.2012   09/§50-PS/2012  Dohoda č. 09 / §50 - PS / 2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
09/§50-PS/2012 
  Viera Krucovčinová 
30.01.2012   008/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
008/§56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Viera Jenčová 
31.07.2012   272/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
272/§ 51/2012 
  VICOLO, s.r.o 
01.04.2012   118/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
118/§ 51/2012 
  VFD, s.r.o. 
31.07.2012   255/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
255/§ 51/2012 
  Vaše Okná, s.r.o. 
01.02.2012   054/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
054/§ 51/2012 
  Vaše Okná, s.r.o. 
28.09.2012   318/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
318/§ 51/2012 
  VARLEN, s.r.o. 
01.02.2012   038/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
038/§ 51/2012 
  Vardžiková Petra - LASCOMP 
31.05.2012   224/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
224/§ 51/2012 
  Vagaský Peter 
28.09.2012   340/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
340/§ 51/2012 
  VADIN, s.r.o. 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť