228/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.05.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.05.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody228/§ 51/2012
Zmluvná strana: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n.T.
IČO zmluvnej strany:37781138
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť