Referát poradenstva a vzdelávania

Referát poradenstva a vzdelávania

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Zlatica Zelená 213 2 +421 48 2442 350 zlatica.zelena@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Janka Kupcová 211 2 +421 48 2442 351 janka.kupcova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Roberta Kožiaková 211 2 +421 48 2442 351 roberta.koziakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Ing. Adriana Pauliaková 212 2 +421 48 2442 353 adriana.pauliakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Eva Lukáčová 212 2 +421 48 2442 353 eva.lukacova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Ing. Štefan Puťoš 210 2 +421 48 2442 354 stefan.putos@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Bc. Martina Strelcová 8 prízemie +421 48 2442 404 martina.strelcova@upsvr.gov.sk
späť