Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Mária Helcová 9 Prízemie +421 48 2442 400 maria.helcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Mgr. Andrea Šomodiová 9 Prízemie +421 48 2442 401 andrea.somodiova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Mgr. Lucia Sudová 9 Prízemie +421 48 2442 401 lucia.sudova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Bc. Martina Strelcová 8 Prízemie +421 48 2442 404 martina.strelcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Gabriela Navrátilová 10 Prízemie +421 48 2442 402 gabriela.navratilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva PhDr. Ivana Greguš 10 Prízemie +421 48 2442 402 ivana.gregus@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Janka Prachárová 10 Prízemie +421 48 2442 405 janka.pracharova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Mgr. Soňa Medveďová 10 Prízemie +421 48 2442 405 sona.medvedova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Bianka Kvaková 11 Prízemie +421 48 2442 403 bianka.kvakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Ing. Kvetoslava Beráková 211 2 +421 48 2442 470 kvetoslava.berakova@upsvr.gov.sk
späť