Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia sprostredkovania práce Mgr. Mária Poliaková 201 2 +421 48 2442 301 maria.poliakova@upsvr.gov.sk
Bc. Janka Nemčoková Prízemie +421 48 2442 323 janka.nemcokova@upsvr.gov.sk
ČIERNY BALOG –ulica A-R BREZNO: ČSA, Dolná, Jesenského, Jelšova, Kuzmányho, Mostárenská Mgr. Miriama Gromusová 3 Prízemie +421 48 2442 317 miriama.gromusova@upsvr.gov.sk
ČIERNY BALOG:Ulice Š-Z, NEMECKÁ, RÁZTOKA, BREZNO: Banisko, Nová, Pod Hôrkou, Rovne, Šiašovo, Šramkova, Štúrova Dana Pančíková 4 Prízemie +421 48 2442 317 dana.pancikova@upsvr.gov.sk
JASENIE, PODBREZOVÁ: Ulice Š-V BREZNO: 9.májač,or,1-27, B.Němcovej, Dvoriská, Hlboká,Hliník, Horná, Hradby, Hronská, Hviezdoslavova, Kiepka, Košíkovo, Pestovateľská, Potočná, Predné Hálny, Zadné Hálny Zuzana Medveďová 5 Prízemie +421 48 2442 325 zuzana.medvedova@upsvr.gov.sk
BACÚCH, PODBREZOVÁ: Ulice: B-S, BREZNO: 9.mája, č.or. 28-51, Černákova, Fraňa Kráľa, Hlavina, Klepuš, Kozmonautov, Kuklučínova, Laskomerského, Lichardova, Mostárenská, Rohozná, Tisovská cesta, Židlovo Mgr. Michal Zacharov 6 Prízemie +421 48 2442 325 michal.zacharov@upsvr.gov.sk
DOLNÁ LEHOTA, HORNÁ LEHOTA, BYSTRÁ, JARABÁ, MÝTO p/ĎUMBIEROM, BREZNO: Baštová, Brezenská, Budovateľská, Kriváň, Ladislava Novomeského, Lesná, Lúčky, L.Sáru, Moyzesova, Nábrežie Duk. Hrdinovov, Podkoreňová, Staničná, ŠLN, Vránskeho, Záhradná Mgr. Tatiana Pazmániová 7 Prízemie +421 48 2442 320 tatiana.pazmaniova@upsvr.gov.sk
DRÁBSKO, LOM N/RIMAVICOU, SIHLA, MICHALOVÁ, BREZNO: Fučíková, Jarmočisko, Krčulova, Nálepkova, Stromová, Školská, Zúbrik Katarína Zacharovová 9 Prízemie +421 48 2442 316 katarina.zacharovova@upsvr.gov.sk
BEŇUŠ,BRAVÄCOVO, FILIPOVO, GAŠPAROVO,BREZNO: Cesta oslob. Dr. Clementisa Lúčna Malinovského Martin Benku Mládežnícka Poľná Rázusova Sekurisova Švermova Tehelňa Vrbová Bc. Lenka Kováčová 10 Prízemie +421 48 2442 316 lenka.kovacova2@upsvr.gov.sk
HRONEC, POLOMKA:Ulice A-N, P.POLHORA, BREZNO: Cintorínska Glianska Chalupkova Kozlovo Mliekárenska E.M.Šoltésovej M.R.Štefánika Mliekárenska Pionierska Mária Jackuliaková 11 Prízemie +421 48 2442 304 maria.jackuliakova@upsvr.gov.sk
OSRBLIE, POLOMKA:Ulice O-Ž, PREDAJNÁ, BREZNO: MPČĽ Mgr. Mária Piliarová 13 Prízemie +421 48 2442 321 maria.piliarova@upsvr.gov.sk
VALASKÁ, BREZNO: Bottova, Jilemnického, Krátka, Okružná, Padličkovo, Sládkovičova, SNP, Vagnárska, Železničná Viera Krištofová 16 Prízemie +421 48 2442 324 viera.kristofova@upsvr.gov.sk
späť