Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia sprostredkovania práce Mgr. Mária Poliaková 201 2 +421 48 2442 301 maria.poliakova@upsvr.gov.sk
Čierny Balog Ulice A-R Brezno ČSA Dolná Jesenského Jelšova Kuzmányho Mostárenská Mgr. Miriama Gromusová 3 Prízemie +421 48 2442 317 miriama.gromusova@upsvr.gov.sk
Čierny Balog Š-Z Nemecká Ráztoka Brezno Banisko Nová Pod Hôrkou Rovne Šiašovo Šramkova Štúrova Dana Pančíková 4 Prízemie +421 48 2442 317 dana.pancikova@upsvr.gov.sk
Jasenie Podbrezová Ulice Š - V Brezno 9. mája č.or. 1-27 B. Němcovej Dvoriská Hlboká Hliník Horná Hradby Hronská Hviezdoslavova Kiepka Košíkovo Pestovateľská Potočná Predné Halny Zadné Halny Ľubica Geregayová 5 Prízemie +421 48 2442 325 lubica.geregayova@upsvr.gov.sk
Bacúch Podbrezová Ulice B - S Brezno 9.mája č.or. 28-51 Černákova Fraňa Kráľa Hlavina Klepuš Kozmonautov Kukučínova Laskomerského Lichardová Mostárenská Rohozná Tisovská cesta Židlovo Mgr. Michal Zacharov 6 Prízemie +421 48 2442 325 michal.zacharov@upsvr.gov.sk
Dolná Lehota Horná Lehota Bystrá Jarabá Mýto p/Ďumbierom Brezno Baštova Brezenská Budovateľská Kriváň Ladislava Nov. Lesná Lúčky L.Sáru Moyzesova Náb. duk. hrdinov Podkoreňová Staničná ŠLN Vránskeho Záhradná Mgr. Tatiana Pazmániová 7 Prízemie +421 48 2442 320 tatiana.pazmaniova@upsvr.gov.sk
Drábsko Lom n. Rim. Sihla Michalová Brezno Fučíkova Jarmočisko Krčulova Nálepkova Stromová Školská Zúbrik Katarína Zacharovová 9 Prízemie +421 48 2442 316 katarina.zacharovova@upsvr.gov.sk
Beňuš Braväcovo Filipovo Gašparovo Brezno Cesta oslob. Dr. Clementisa Lúčna Malinovského Martin Benku Mládežnícka Poľná Rázusova Sekurisova Švermova Tehelňa Vrbová .................... Prízemie
Hronec Polomka Ulice A-N P. Polhora Brezno Cintorínska Glianska Chalupkova Kozlovo Mliekárenska M.L.Šoltésovej M.R.Štefánika Mliekárenska Pionierska Mária Jackuliaková 11 Prízemie +421 48 2442 304 maria.jackuliakova@upsvr.gov.sk
Osrblie Polomka Ulice O-Ž Predajná Brezno MPČĽ Mgr. Mária Piliarová 13 Prízemie +421 48 2442 321 maria.piliarova@upsvr.gov.sk
Valaská Brezno Bottova Jilemnického Kasárne Krátka Náb. Jána Čipku Okružná Padličkovo Sládkovičova SNP Vagnárska Železnična Bc. Janka Nemčoková 16 Prízemie +421 48 2442 324 janka.nemcokova@upsvr.gov.sk
späť