Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Ľ. Štúra 53, Levice
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PhDr. Ciriová Anna 404 4 036/2440550 anna.ciriova@upsvr.gov.sk
Recepcia Mgr. Pacherová Zuzana 407 4 036/2440311 zuzana.pacherova@upsvr.gov.sk
Recepcia Bc. Biela Ľubica 403 4 036/2440322 lubica.biela@upsvr.gov.sk
Recepcia Kyseľová Zuzana 403 4 036/2440322 zuzana.kyselova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Kompanová Silvia 402 4 036/2440328 silvia.kompanova@upsvr.gov.sk
Recepcia Fabianová Milena 402 4 036/2440328 milena.fabianova@upsvr.gov.sk
Žemberovce, Jabloňovce, Levice H Zoller Viktória 409 4 036/2440321 viktoria.zoller@upsvr.gov.sk
Veľký Ďur, Brhlovce, Bory, Malé Kozmálovce, Starý Hrádok, Čajkov, Santovka Kováčová Zuzana 409 4 036/2440321 zuzana.kovacova3@upsvr.gov.sk
Kozárovce, Podlužany, Levice Š Závodský Stanislav 410 4 036/2440323 stanislav.zavodsky@upsvr.gov.sk
Horný Pial, Plavé Vozokany, Drženice, Pečenice, Nový Tekov, Levice Ka-Ke Szabó Dušan 410 4 036/2440323 dusan.szabo@upsvr.gov.sk
Kalná nad Hronom M-Ž, Tekovský Hrádok, Levice Ba,E,L,Ľ,P Mgr. Trnková Ľudmila 411 4 036/2440517 ludmila.trnkova@upsvr.gov.sk
Rybník, Mýtne Ludany, Levice V,W,Z,Ž Ing. Guthiová Tímea 412 4 036/2440304 timea.guthiova@upsvr.gov.sk
Levice M, Pukanec I-O, Beša, Lula, Žemliare Ing. Marková Zuzana 412 4 036/2440304 zuzana.markova@upsvr.gov.sk
Ondrejovce, Domadice, Veľké Kozmálovce, Hronské Kľačany, Tehla, Levice N,Ň,O Bc. Garajová Martina 413 4 036/2440331 martina.garajova@upsvr.gov.sk
Bajka, Bohunice, Devičany, Uhliská, Hontianske Trsťany, Levice F, Ki-Ko, R,U Mgr. Ihászová Miriam 413 4 036/2440331 miriam.ihaszova@upsvr.gov.sk
Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom A-L, Levice Be-By, Kr-Ky Ing. Hauliková Katarína 415 4 036/2440516 katarina.haulikova@upsvr.gov.sk
Hronské Kosihy, Iňa, Levice A,Á,Ch, G,I,J,T,Ť Ing. Szillerová Oľga 415 4 036/2440516 olga.szillerova@upsvr.gov.sk
Dolná Seč, Vyšné nad Hronom, Lok, Nová Dedina, Jesenské, Levice C,Č,D,Ď Ing. Mertanová Eva 424 4 036/2440528 eva.mertanova@upsvr.gov.sk
Pukanec A-Ch, P-Z, Ž, Tlmače A-N, Ň, Horná Seč, Krškany Bc. Kondrčíková Zuzana 424 4 036/2440528 zuzana.kondrcikova@upsvr.gov.sk
Bátovce, Dolný Pial, Levice S Bc. Bálintová Mária 425 4 036/2440315 maria.balintova@upsvr.gov.sk
Starý Tekov, Tlmače O-Z, Ž Ing. Podseníková Jana 425 4 036/2440315 jana.podsenikova@upsvr.gov.sk
IP stredisko, informačno-poradenské pracovisko Bc. Martina Hamarová 418 4 martina.hamarova@upsvr.gov.sk
Agent VPM Bc. Pastier Jozef 408 4 036/2440324 jozef.pastier@upsvr.gov.sk
Agent VPM - cudzinci Ing. Bérešová Zuzana 422 4 036/2440320 zuzana.beresova@upsvr.gov.sk
Agent VPM Ing. Ľuboš Kasan 414 4 036/2440220 lubos.kasan@upsvr.gov.sk
Agent VPM Bc. Pastierová Iveta 414 4 036/2440410 iveta.pastierova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Ing. Vyskočilová Mariana 406 4 036/2440456 mariana.vyskocilova@upsvr.gov.sk
Národné projekty Mgr. Kurucová Jarmila 421 4 036/2440226 jarmila.kurucova@upsvr.gov.sk
HP, PPZO so ZP Ing. Ižoldová Milota 406 4 036/2440332 milota.izoldova@upsvr.gov.sk
EURES Mgr. Hudáková Denisa 406 4 036/2440303 denisa.hudakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce
Čata, Keť, Želiezovce Gubíková Claudia, Bc. 103 prízemie 036/2442312 claudia.gubikova@upsvr.gov.sk
Tekovské Lužany /A-K /, Veľké Ludince Opavská Mária, Mgr. 103 prízemie 036/2442315 maria.opavska@upsvr.gov.sk
Tekovské Lužany /L-Ž/, Želiezovce /C, Č, M, O,R,V,W,U/ Fábiková Viktória, Ing. 103 prízemie 036/2442315 viktoria.fabikova@upsvr.gov.sk
recepcia Budová Eva 104 prízemie 036/2442517 eva.budova2@upsvr.gov.sk
recepcia Zólyomiová Erika, Bc. 104 prízemie 036/2442517 erika.zolyomiova@upsvr.gov.sk
Farná, Želiezovce /B, N Lacková Miriam, Mgr. 105 prízemie 036/2442314 miriam.lackova@upsvr.gov.sk
Hronovce, Šarovce /A-B/, Želiezovce /P, J, Y, I, Z, Ž, Zs/ Budová Patrícia, Bc. 105 prízemie 036/2442314 patricia.budova@upsvr.gov.sk
Kukučínov, Želiezovce /A,D,E,F,, H, CH/, Malé Ludince, Hontianska Vrbica   Sándorová Ildikó, Mgr. 105 prízemie 036/2442317 ildiko.sandorova@upsvr.gov.sk
Šarovce /C-J,K-Ž/, Turá Štuller Štefan 105 prízemie 036/2442317 stefan.stuller@upsvr.gov.sk
Pohronský Ruskov, Želiezovce /T/ Lojdová Seresová Viviána, Mgr. 107 prízemie 036/2442310 viviana.seresova@upsvr.gov.sk
Málaš, Sikenica, Zalaba, Želiezovce / G/ Dekický Zdenek, Mgr. 108 prízemie 036/2442512 zdenek.dekicky@upsvr.gov.sk
Čaka, Kuraľany, Nýrovce, Zbrojníky, Želiezovce /L, S, Š, Sz/, IPS stredisko Sádovská Mária 109 prízemie 036/2442313 maria.sadovska@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy
Demandice, Šahy /S, Š/, Sazdice, Hrkovce Halászová Henrieta 3 prízemie 036/2441310 henrieta.halaszova@upsvr.gov.sk
Recepcia Kučáková Beáta, Mgr. 4 prízemie 036/2441313 beata.kucakova@upsvr.gov.sk
Recepcia Antalová Eva, Ing. 4 prízemie 036/2441512 eva.antalova@upsvr.gov.sk
Hokovce, Pastovce, Vyškovce nad Ipľom, Dolné Semerovce, Šahy /E, G, I, L, M,N,O,P, R, T,Ť/ Nagyová Silvia 17 prízemie 036/2441315 silvia.nagyova2@upsvr.gov.sk
Plášťovce, Tupá, Ipeľský Sokolec, Šahy /B, H, CH, U, V, W, Z, Ž/, Kubáňovo Nociarová Annamária, Bc. 17 prízemie 036/2441315 annamaria.nociarova@upsvr.gov.sk
Horné Túrovce, Veľké Turovce, Ipeľské Úľany, Slatina, Lontov, Bielovce, Horné Semerovce, Šahy/A,C,Č,D,F,J,K/ Križanová Mária 18 prízemie 036/2441311 maria.krizanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Pracovisko Levice
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia SPOD a SK Pásztor Daru Marica, Mgr. 306 3 036/2440600 marica.pasztordaru@upsvr.gov.sk
SPO1 - B,C,Č,E,F,G Hernádyová Viera, Mgr. 309 3 036/2440607 viera.hernadyova@upsvr.gov.sk
SPO1 - A,D,Ď,Ha,He,Hl,CH,J,Ľ,N,W,Ž Polková Lucia, Mgr. 309 3 036/2440607 lucia.polkova@upsvr.gov.sk
SPO1 - I,L,M,Ň,O,Ö,P,T,Ť Belanská Andrea, Bc. 308 3 036/2440602 andrea.belanska@upsvr.gov.sk
SPO1 - R,S,Š,U,V,X,Y,Z Haulíková Martina, Mgr. 307 3 036/2440603 martina.haulikova@upsvr.gov.sk
SPO1 - H,K Buchelová Bibiana, Ing. 307 3 036/2440603 bibiana.buchelova@upsvr.gov.sk
SK maloletých - Levice A-L, Šahy, Holečková Lucia, Mgr. 301 3 036/2440520 lucia.holeckova@upsvr.gov.sk
SK maloletých - Levice M-Ž, Želiezovce Csonková Katarína, Mgr. 301 3 036/2440608 katarina.csonkova@upsvr.gov.sk
SK PFO, mladí dospelí ÚS Hrušková Silvia 303 3 036/2440606 silvia.hruskova@upsvr.gov.sk
SPO2 - NRS ÚS, osvojenie, príprava na NRS Hamarová Mária, Mgr. 303 3 036/2440606 maria.hamarova@upsvr.gov.sk
SPO2 - NOS: Levice - O-Ž, Želiezovce Dubai Ladislav, Mgr. 302 3 036/2440553 ladislav.dubai@upsvr.gov.sk
SPO2 - NOS: Levice - A-Ň, Šahy, pestúnska strarostlivosť, poručníctvo Korcová Vladimíra, Mgr. 302 3 036/2440553 vladimira.korcova@upsvr.gov.sk
SPO2-zanedbávanie - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,L,Ľ Račáková Marcela, Mgr. 304 3 036/2440644 marcela.racakova@upsvr.gov.sk
SPO2 - zanedbávanie - K,M,N,Ň,O,Ó,Ö,Ő,P Hanová Eva, Mgr. 304 3 036/2440644 eva.hanova@upsvr.gov.sk
SPO2 - zanedbávanie - R,S,Š,T,Ť,U,Ú,Ü,Ű,V,W,X,Y,Z,Ž Miháliková Lucia, Mgr. 304 3 036/2440609 lucia.mihalikova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Kočišová Dominika, Mgr. 308 3 036/2440602 dominika.kocisova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Šahy
SPO1 - Km - Ž Mátéová Zuzana, Mgr. 117 1 036/2441601 zuzana.mateova@upsvr.gov.sk
SPO1 - A-K,Ke,Ki,Kl Veselko Marek, Mgr. 117 1 036/2441601 marek.veselko@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Boborová Dorottya, Mgr. 108 1 036/2441552 dorottya.boborova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Želiezovce
SPO1 - A-K Nevizanská Diana, Mgr. 206 2 036/2442601 diana.nevizanska@upsvr.gov.sk
SPO1 - L-Ž Pomoziová Adriana, Mgr. 206 2 036/2442601 adriana.pomoziova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Szalonnásová Zdenka,Mgr. 206 2 036/2442601 zdenka.szalonnasova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologickych služieb
Ľ.Štúra 53 Levice
psychológ Badárová Michaela, Mgr 331 3 036/2440610 0905/346279 michaela.badarova@upsvr.gov.sk
psychológ Danáčová Radoslava Mgr. 314 3 036/2440611 radoslava.danacova@upsvr.gov.sk
SPO1 - rodičovské konflikty, syCAN
SPO2 - ohrozené rodiny

Oddelenie AOTP a ESF

Ľ. Štúra 53, Levice
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mikulová Stanislava, Ing. 104 1 036/2440300 stanislava.mikulova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54,§55,§60 Bučková Zuzana Mgr. 106 1 036/2440400 zuzana.buckova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§32,§53§,53a,§53c Bahnová Iveta 106 1 036/2440461 iveta.bahnova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§55,§60 Kosnovská Alene, Ing. 103 1 036/2440405 monika.stevkova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§55,§60 Totkovičová Romana, Ing. 103 1 036/2440405 romana.totkovicova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§50,§51a,§54 Cícerová Dušana, Ing. 108 1 036/2440402 dusana.cicerova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§49,§54,§55,§57,§60 Biricz Peter, Ing. 108 1 036/2440222 peter.biricz@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§52,§53,§54 Šebová Tatiana, Ing. 107 1 036/2440457 tatiana.sebova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§51,§52a Senešiová Katarína 107 1 036/2440460 katarina.senesiova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§51a,§54 Pállyová Michaela, Mgr. 110 1 036/2440458 michaela.pallyova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§53 Spoločník Stanislav, Ing. 101 1 036/2440463 stanislav.spolocnik@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§50j,54 Kleštincová Darina, Ing. 111 1 036/2440451 darina.klestincová@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54,59 Štefanková Anita, Bc. 110 1 036/2440403 anita.stefankova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§50j,§54 Penzešová Sabina, Bc. 111 1 036/2440451 sabina.penzesova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-agenda ESF Kormanová Zuzana, Ing. 109 1 036/2440224 zuzana.kormanova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-agenda ESF Gőzová Martina, Mgr. 109 1 036/2440224 martina.gőzova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-agenda ESF Šebová Zlatica, Mgr. 102 1 036/2440225 zlatica.sebova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-agenda ESF Mališ Ján, Ing. 102 1 036/2440221 jan.malis@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Ľ. Štúra 53, Levice
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Halúzová Andrea, Mgr. 118 1 036/2440310 andrea.haluzova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ Mudráková Dušana, Mgr. 119 1 036/2440459 dusana.mudrakova@upsvr.gov.sk
NP PIP Gunits Petra, Mgr. 115 1 036/2440406 petra.gunits@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 Gocníková Bujnová Zuzana Bc. 115 1 036/2440406 zuzana.gocnikovabujnova@upsvr.gov.sk
odb. poradenstvo Pappová Ľuboslava, Mgr. 120 1 036/2440330 luboslava.pappova@upsvr.gov.sk
NP PIP Forgáčová Michaela, Mgr. 120 1 036/2440452 michaela.forgacova@upsvr.gov.sk
odb. poradenstvo, poradenstvo pri voľbe povolania Brokešová Anna, Mgr. 112 1 036/2440329 anna.brokesova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie mladých UoZ - 2 Krajči Jaroslava, Ing. 116 1 036/2440404 jaroslava.krajci@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ Obertová Henrieta, Ing. 116 1 036/2440404 henrieta.obertova@upsvr.gov.sk
odb. poradenstvo Klučiar Adam, Mgr. 117 1 036/2440453 adam.kluciar@upsvr.gov.sk
projekt Pripravený na prácu Kabátová Andrea, PhDr. 117 1 036/2440453 andrea.kabatova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy
odb. poradenstvo Saróková Melinda, Mgr. 102 1 036/2441451 melinda.sarokova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce
odb. poradenstvo Fabianová Martina, Mgr. 204 1 036/2442451 martina.fabianova@upsvr.gov.sk
NP PIP Sládečková Miriama,Mgr. 204 1 036/2442451 miriama.sladeckova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Szabóová Jana, Mgr. 113 1 036/2440420 jana.szaboova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Méresová Marcela 123 1 036/2440423 marcela.meresova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Tatiana Tóthová 123 1 036/2440423 tatiana.tothova2@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Mišík Milan 121 1 036/2440421 milan.misik@upsvr.gov.sk
Kozolková Jana 121 1 036/2440421 jana.kozolkova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Brozmanová Gabriela 122 1 036/2440422 gabriela.brozmanova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Barcík Peter, Ing. 122 1 036/2440422 peter.barcik@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Pavol Macák 121 1 036/2440421 pavol.macak@upsvr.gov.sk
Pracovisko Želiezovce
Koordinátor AC suterén 036/2442421 nina.kollarova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Laura Zólyomiová, Bc. suterén 036/2442421 laura.zolyomiova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Saskőiová Iveta suterén 036/2442421 iveta.saskoiova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Július Sádovský suterén 036/2442421 julius.sadovsky@upsvr.gov.sk
šofér Kollár Tibor tibor.kollar2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Šahy
Koordinátor AC Takács Ladislav 5 prízemie 036/2441421 ladislav.takacs@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Rados Dávid, Bc. 5 prízemie 036/2441421 david.rados@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Orbánová Veronika, Mgr. 5 prízemie 036/2441421 veronika.orbanova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Hromadová Karolína 5 prízemie 036/2441421 karolina.hromadova@upsvr.gov.sk

Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátných sociálnych dávok

Pracovisko Levice
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia HN,NV a ŠSD Mátéffyová Anna, Ing 330 3 036/2440510 anna.mateffyova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky, teamleader ŠSD Tóthová Adriana, Mgr. 322 3 036/2440552 adriana.tothova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Šaróková Olívia, Mgr. 315 3 036/2440523 olivia.sarokova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Havranová Lýdia 315 3 036/2440523 lydia.havranova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a dotácie na stravu a šk. pomôcky Bridišová Stanislava, Mgr. 316 3 036/2440551 stanislava.bridisova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Hósová Jana 316 3 036/2440551 jana.hosova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Dupajová Denisa, Mgr. 319 3 036/2440318 denisa.dupajova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Dobrovolná Miroslava, Mgr. 319 3 036/2440318 miroslava.dobrovolna@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Malá Ľubica, Ing. 320 3 036/2440556 lubica.mala@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Chrašťanská Jana, Mgr. 320 3 036/2440556 jana.chrastanska@upsvr.gov.sk
Dotácie na stravu a šk. pomôcky a náhradné výživné Grebáčová Lucia, Mgr. 321 3 036/2440555 lucia.grebacova@upsvr.gov.sk
Dotácie na stravu a šk. pomôcky a náhradné výživné Halajová Irena, Mgr. 321 3 036/2440555 irena.halajova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Gunitsová Mária 323 3 036/2440513 maria.gunitsova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Galgóciová Lenka 323 3 036/2440513 lenka.galgociova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Zólyomiová Andrea, Mgr. 324 3 036/2440557 andrea.zolyomiova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Csilla Szabóová , Mgr. 324 3 036/2440557 csilla.szaboova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Šahy
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky, koordinátor pracoviska Pallošová Perla, Ing. 113 1 036/2441511 perla.pallosova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Mezoszállásiová Bianka 103 1 036/2441513 bianka.mezoszallasiová2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Golianová Jana 104 1 036/2441515 jana.golianova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Tóthová Gašparíková Sabina, Mgr. 107 1 036/2441551 sabina.gasparikovatothova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Zsigóová Erika 107 1 036/2441551 erika.zsigoova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Paulínyiová Cyntia, Mgr. 108 1 036/2441552 cyntia.paulínyiová@upsvr.gov.sk
Pracovisko Želiezovce
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky , koordinátor pracoviska Mihályová Beáta, Ing. 207 1 036/2442554 mihalyova.beata@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Fehérová Alžbeta, Ing. 202 1 036/2442511 alzbeta.feherova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Pásztorová Antalová Klára, Ing. 202 1 036/2442515 klara.pasztorovantalova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Napová Adriana 202 1 036/2442555 adriana.napova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Somogyiová Alžbeta, Mgr. 202 1 036/2442516 alzbeta.somogyiova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Nyustyinová Andrea, Ing. 202 1 036/2442553 andrea.nyustyinova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky 202 1
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Ráczkóová Helena 202 1 036/2442556 helena.raczkoova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Pásztorová Zuzana, Mgr. 210 1 036/2442514 zuzana.pasztorova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Jamrišková Anita, Bc. 210 1 036/2442514 anita.jamriskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Ľ. Štúra 53, Levice
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Briešková Gabriela 4 prízemie 036/2440677 gabriela.brieskova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie B, N Sághyová Iveta 4 prízemie 036/2440671 iveta.saghyova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie G, M, R, Mgr. Mesáršová Lucia 5 prízemie 036/2440672 lucia.mesarosova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie A, K, O Mgr. Uhnáková Monika 5 prízemie 036/2440672 monika.uhnakova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie C,Č,D, Ď, E, F, U,V,W Mgr. Ballová Zuzana 6A prízemie 036/2440676 zuzana.ballova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie P, T ŠSD predĺžená materská Mgr. Majchrák Karol 6A prízemie 036/2440676 karol.majchrak@upsvr.gov.sk
posudkové S, Š, Z, Ž Mgr. Červenáková Jana 14 prízemie 036/2440325 jana.cervenakova@upsvr.gov.sk
posudkové H, CH, I, J, L Bc. Kováčová Soňa 6B prízemie 036/2440670 sona.kovacova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - koordinátor Ing. Dratvová Jana 310 3 036/2440640 jana.dratvova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu D, Ď, I, M, U Ing. Šebová Ľubomíra 311 3 036/2440521 lubomira.sebova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu L ,Ľ, P Š okrem La, Lá, Ľa, Ša, Šá Adamová Lucia 311 3 036/2440521 lucia.adamova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu G, H, J Adamová Dana 312 3 036/2440646 dana.adamova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu K, N Mgr. Meleková Markéta 312 3 036/2440646 marketa.melekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu S, T,Ť,V,W okrem Va,Vá Mgr. Morovičová Miriam 313 3 036/2440642 miriam.morovicova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu A, B, C, Č, CH, E, R Bc. Kabóková Anita 324 3 036/2440641 anita.kabokova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu F, La, Lá, Ľa, O, Ra, Ša, Šá, Va, Vá, Z, Ž Ing. Roštášová Tatiana 324 3 036/2440641 tatiana.rostasova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy
ŠAHY - peňažné príspevky na kompenzáciu A - K, Z, Zs, Ž Bc. Berényiová Michaela 1 prízemie 036/2441641 michaela.berenyiova@upsvr.gov.sk
ŠAHY - peňažné príspevky na kompenzáciu Ing. Hromadová Edina 1 prízemie 036/2441641 edina.hromadova@upsvr.gov.sk
ŠAHY - peňažné príspevky na kompenzáciu L - V, W Korčoková Magdaléna 2 prízemie 036/2441642 magdalena.korcokova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce
ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu B - CH, O Budová Eva 102 prízemie 036/2442643 eva.budova@upsvr.gov.sk
ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu P-V,W Ing. Jurčeková Alexandra 102 prízemie 036/2442642 alexandra.jurcekova@upsvr.gov.sk
ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu A, I-N, Z,Ž Ing. Beáta Simonová 102 prízemie 036/2442642 beata.simonova@upsvr.gov.sk
Terénny pracovník Mgr. Stribulová Veronika 313 3 036/2440647 veronika.matova@upsvr.gov.sk
Terénny pracovník Mgr. Révay Timea 313 3 036/2440647 timea.revay@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomické

Ľ. Štúra 53, Levice
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Kovács Éva 507 5 036/2440170 eva.kovacs@upsvr.gov.sk
samostatný radca, štátna pokladňa Ing. Brumlovská Zdenka 503 5 036/2440171 zdenka.brumlovska@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, štátna pokladňa Ing. Nádaždyová Ľubica 503 5 036/2440172 lubica.nadazdyova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, pohľadávky Mgr. Farkašová Iveta 502 5 036/2440178 iveta.farkasova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, pohľadávky Ing. Valová Mária 502 5 036/2440178 maria.valova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, správa majetku Mgr. Králiková Eva 506 5 036/2440192 eva.kralikova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, správa majetku Bc. Vörösová Melinda 506 5 036/2440193 melinda.vorosova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, pokladňa Mgr. Gregušová Anna 506 5 036/2440194 anna.gregusova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, rozpočtovníctvo Klimentová Anna 504 5 036/2440175 anna.klimentova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, účtovníctvo Pálová Gabriela 504 5 036/2440174 gabriela.palova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, podateľňa Havranová Lýdia 401 4 036/2440197 lydia.havranova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, vodič Korentsy Zoltán 506 5 zoltan.korentsy@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Ľ. Štúra 53, Levice
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci RSK Suchár Štefan, Mgr. 512 5 036/2440316 stefan.suchar@upsvr.gov.sk
agenda SK Fényesová Anikó, Mgr. 512 5 036/2440313 aniko.fenyesova@upsvr.gov.sk
agenda SK Nováková Svetlana, Mgr. 512 5 036/2440314 svetlana.novakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy
agenda SK - Šahy Annusová Denisa, PhDr. 105 1 036/2441410 denisa.annusova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce
agenda SK - Želiezovce Dufeková Antónia, Mgr. 205 1 036/2442410 antonia.dufekova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Ľ. Štúra 53, Levice
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka Kamila Straňovská, Ing. 511 5 036/2440130 kamila.stranovska@upsvr.gov.sk
kontrolórka Ingrid Biela, Ing. 514 5 036/2440132 ingrid.biela@upsvr.gov.sk
späť