Referát aktivačné centrum

Referát aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
Koordinátor AC Méresová Marcela, Mgr. 121 1 036/2440423 marcela.meresova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Tóthová Tatiana, Mgr. 121 1 036/2440423 tatiana.tothova2@upsvr.gov.sk
referát aktivačných činností Kurucová Jarmila Mgr. 121 1. 036/2440 423 jarmila.kurucova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Pavol Macák 121 1 036/2440421 pavol.macak@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
nina.kollarova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Saskőiová Iveta 206 036/2442 317 iveta.saskoiova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
Koordinátor AC Takács Ladislav 5 prízemie 036/2441421 ladislav.takacs@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Rados Dávid, Bc. 5 prízemie 036/2441421 david.rados@upsvr.gov.sk
späť