Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
peňažné príspevky na kompenzáciu Gubíková Claudia Bc. 102 036/2442643 claudia.gubikova@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia Mgr. Briešková Gabriela 4 prízemie 036/2440677 gabriela.brieskova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie B, N Sághyová Iveta 9 prízemie 036/2440671 iveta.saghyova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie G, M, R, Mgr. Mesárošová Lucia 5 prízemie 036/2440672 lucia.mesarosova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie A, K, O Mgr. Uhnáková Monika 5 prízemie 036/2440672 monika.uhnakova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie C,Č,D, Ď, E, F, U,V,W Mgr. Chvojková Ivana 6A prízemie 036/2440676 ivana.chvojkova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie P, T ŠSD predĺžená materská Mgr. Majchrák Karol 4 prízemie 036/2440 130 karol.majchrak@upsvr.gov.sk
OPPnK ŤZP a PČ Ballová Zuzana Mgr. 6a prízemie 036/2440 676 zuzana.ballova@upsvr.gov.sk
posudkové S, Š, Z, Ž Mgr. Červenáková Jana 14 prízemie 036/2440325 jana.cervenakova@upsvr.gov.sk
posudkové H, CH, I, J, L Bc. Kováčová Soňa 6B prízemie 036/2440670 sona.kovacova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu D, Ď, I, M, U Ing. Šebová Ľubomíra 311 3 036/2440521 lubomira.sebova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu L ,Ľ, P Š okrem La, Lá, Ľa, Ša, Šá Adamová Lucia 311 3 036/2440521 lucia.adamova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu G, H, J Adamová Dana 312 3 036/2440646 dana.adamova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu K, N Mgr. Meleková Markéta 312 3 036/2440646 marketa.melekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu S, T,Ť,V,W okrem Va,Vá Mgr. Morovičová Miriam 310 3 036/2440642 miriam.morovicova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu Kabátová Andrea PhDr. 310 3 036/2440 642 andrea.kabatova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu Koníčková Tatiana Ing. 326 3 036/2440 641 tatiana.konickova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu F, La, Lá, Ľa, O, Ra, Ša, Šá, Va, Vá, Z, Ž Ing. Roštášová Tatiana 326 3 036/2440641 tatiana.rostasova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Pacherová Eva, Mgr. 313 3 036/2440 647 eva.holikova@usprv.gov.sk
Terénny pracovník Mgr. Révay Timea 313 3 036/2440647 timea.revay@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
ŠAHY - peňažné príspevky na kompenzáciu A,B,F,H,K Bc. Berényiová Michaela 1 prízemie 036/2441641 michaela.berenyiova@upsvr.gov.sk
ŠAHY - peňaž.príspevky na kompenz. C,Č,D,Ď,E,G,H,CH,I,J,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Ing. Hromadová Edina 1 prízemie 036/2441641 edina.hromadova@upsvr.gov.sk
ŠAHY - peňažné príspevky na kompen. L, M,N,O,P,R,S,Š Korčoková Magdaléna 2 prízemie 036/2441642 magdalena.korcokova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu P-V,W Ing. Jurčeková Alexandra 102 1 036/2442642 alexandra.jurcekova@upsvr.gov.sk
ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu A, I-N, Z,Ž Ing. Beáta Simonová 102 1 036/2442643 beata.simonova@upsvr.gov.sk
späť