Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Fábry Emil Mgr. 306 3 036/2440 600 emil.fabry@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
SPO1 - A,B,C,Č,E Hernádyová Viera, Mgr. 309 3 036/2440 607 viera.hernadyova@upsvr.gov.sk
SPO1 - M,P,W,X,Y Belanská Andrea, Bc. 307 3 036/2440 603 andrea.belanska@upsvr.gov.sk
SPO1 - S,Š,T,Ť,U Haulíková Martina, Mgr. 307 3 036/2440 603 martina.haulikova@upsvr.gov.sk
SK maloletých - Levice M-Ž, Želiezovce Csonková Katarína, Mgr. 301 3 036/2440 609 katarina.csonkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Molnárová Nikoleta Mgr. 303 3 036/2440 606 nikoleta.molnarova@upsvr.gov.sk
SPO2 - ústavná starostlivosť Hamarová Mária, Mgr. 301 3 036/2440 609 maria.hamarova@upsvr.gov.sk
SPO1 - K, NRS, osvojenie Hanová Eva, Mgr. 303 3 036/2440 606 eva.hanova@upsvr.gov.sk
SPO1 - D,Ď,F,G,N,I Korcová Vladimíra, Mgr. 309 3 036/2440 607 vladimira.korcova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Kántorová Simona Mgr. 302 3 036/2440 553 simona.kantorova@upsvr.gov.sk
SPO1 - H,J,L,Ľ Prišťáková Ráchel, Mgr. 304 3 036/2440 602 rachel.pristakova@upsvr.gov.sk
referent SPODaSK Miháliková Lucia, Mgr. 304 3 036/2440 602 lucia.mihalikova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ďurík Réka Mgr. 302 3 036/2440 553 reka.durik@upsvr.gov.sk
SPO2 terénna sociálna pracovníčka Rakicová Dominika, Mgr. 308 3 036/2440 608 dominika.rakicova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Holková Lenka Mgr. 308 3. 036/2440 608 lenka.holkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
terénny pracovník Poliaková Segeň Oxana, Bc. 5 036/2441 601, 0907 713 842 Oxana.PoliakovaSegen@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Eliášová Monika Bc. 117 036/2441 451, 0902 938 824 monika.eliasova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Veselko Marek, Mgr. 108 1 036/2441 552 marek.veselko@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Chvojková Ivana Mgr. 108 036/2441 601, 0907/713842 ivana.chvojkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Kaštierová Anna, Mgr. 117 1 036/2441 451, 0902 968 824 anna.kastierova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
SK PFO terénny soc. pracovník Forgáčová Ester, Mgr. 005 036/2442 514 ester.forgacova@upsvr.gov.sk
SPO1 - A-K Nevizanská Diana, Mgr. 5 2 036/2442601 diana.nevizanska@upsvr.gov.sk
SPO1 - L-Ž Pomoziová Adriana, Mgr. 5 2 036/2442 514 adriana.pomoziova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Szalonnásová Zdenka,Mgr. 5 2 036/2442601 zdenka.szalonnasova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologickych služieb
ÚPSVR Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice
psychológ Hubačeková Renáta, PhDr. č.10 prízemie 036/2440 620 renata.hubacekova@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Slušná Lenka Mgr. 13 prízemie 036/2440 610 lenka.slusna@upsvr.gov.sk
psychológ Danáčová Radoslava Mgr. 11 prízemie 036/2440611 radoslava.danacova@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Skačanová Mária PhDr. 417 4. 036/2440 505 maria.skacanova@upsvr.gov.sk
SPO1 - rodičovské konflikty, syCAN
SPO2 - ohrozené rodiny
späť