Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Halúzová Andrea Mgr. 404 4 036/2440 310 andrea.haluzova@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
Recepcia služieb zamestnanosti Klientská zóna prízemie 036/2440 320
referent OSP / recepcia zamestnanost Mgr. Pacherová Zuzana 403 4 036/2440311 zuzana.pacherova@upsvr.gov.sk
S.Tekov, H.Seč, Tlmače O-Z,Ž, St.Hrádok, Levice - F, L, Ľ Kondrčíková Zuzana Bc. 422 4 036/2440 456 zuzana.kondrcikova@upsvr.gov.sk
Recepcia sociálnych služieb prízemie 036/2440 528
agent VPM, cudzinci Kubincová Miroslava, Ing. 402 4 036/2440328 miroslava.kubincova@upsvr.gov.sk
Žemberovce, Iňa, Lula, Levice - H Zoller Viktória 410 4 036/2440321 viktoria.zoller@upsvr.gov.sk
Čajkov, Beša, Santovka, Bory, H. Trsťany, Levice Ba, O Labudová Tatiana, Mgr. 410 4 036/2440321 tatiana.tesakova@upsvr.gov.sk
N.Tekov, P.Vozokany, Vyšné n/Hr., Tlmače J-N, Ň, Levice I, Ka-Ke Szabó Dušan 421 4 036/2440323 dusan.szabo@upsvr.gov.sk
T.Hrádok, Pukanec A-Ch, Levice - E,P Mgr. Trnková Ľudmila 411 4 036/2440517 ludmila.trnkova@upsvr.gov.sk
referent OSP Janáčová Simona Mgr. 424 4. 036/2440 516 simona.janacova@upsvr.gov.sk
M.Ludany,Devičany,Brhlovce,M.Kozmálovce,Levice - V,W Ing. Guthiová Tímea 412 4 036/2440304 timea.guthiova@upsvr.gov.sk
Ondrejovce, Drženice, Uhliská, H.Pial, Levice - E,Š Garajová Martina Bc. 414 4 036/2440331 martina.garajova@upsvr.gov.sk
Kozárovce, D.Pial, Bajka, Jesenské, Tlmače - A-I, Levice Ki-Ko, U Ihászová Miriam Mgr. 414 4 036/2440331 miriam.ihaszova@upsvr.gov.sk
Jabloňovce, Kalná n./Hr. - A-L, Levice Be-By, P Hauliková Katarína Ing. 424 4 036/2440516 katarina.haulikova@upsvr.gov.sk
H.Kosihy, Pečenice, Tehla, V.Kozmálovce, Levice A,Á,Ch,D,Ď,T,Ť Szillerová Oľga Ing. 411 4 036/2440517 olga.szillerova@upsvr.gov.sk
agent VPM, infokarty Pavlovičová Mária Ing. 402 4 036/2440328 maria.pavlovicova@upsvr.gov.sk
Pukanec A-Ch, H.Kľačany,Kalná n./Hr. - M-Ž, Bohunice, Levice - S Bálintová Mária Bc. 425 4 036/2440315 maria.balintova@upsvr.gov.sk
Bátovce, N. Dedina, Jur n/Hr., Levice - J, R Adámiková Erika, Bc. 425 4. 036/2440 315 erika.adamikova@upsvr.gov.sk
T.Hrádok, Pukanec I-O, Lok, Žemliare, Levice - M Podseníková Jana Ing. 412 4 036/2440304 jana.podsenikova@upsvr.gov.sk
Agent VPM, cudzinci Pastier Jozef Bc. 408 4 036/2440324 jozef.pastier@upsvr.gov.sk
Agent VPM, infokarty Ľuboš Kasan Ing. 409 4 036/2440220, 0902/968817 lubos.kasan@upsvr.gov.sk
Rybník, D.Seč, Pukanec P-Ž, Levice C,Č,G Bc. Kováčová Iveta 411 4 036/2440410 iveta.pastierova@upsvr.gov.sk
Domadice, V.Ďúr, Podlužany, Krškany, Levice - N,Ň,Z,Ž, Kr-Ky Vyskočilová Mariana Ing. 422 4 036/2440456 mariana.vyskocilova@upsvr.gov.sk
agent VPM Viziová Bérešová Zuzana Ing. 406 4. 036/2440 226 zuzana.viziovaberesova@upsvr.gov.sk
HP, PPZO so ZP Ižoldová Milota Ing. 406 4 036/2440332 milota.izoldova@upsvr.gov.sk
EURES Mgr. Hudáková Denisa 407 4 036/2440303 denisa.hudakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
Šalov, T.Lužany - N-Z, V. Ludince - A-J, Želiezovce - C,Č,Cs,G,Gy,K,M,O,R,U,V,W Medo Alica 104 036/2442 315 alica.medo@upsvr.gov.sk
referent OSP Fábiková Viktória, Ing. 104 prízemie 036/2442315 viktoria.fabikova@upsvr.gov.sk
Farná, Hronovce, Želiezovce - B,T, T. Lužany - A-J Lacková Miriam, Mgr. 105 prízemie 036/2442314 miriam.lackova@upsvr.gov.sk
Čata, Kukučínov, V. Ludince - K-S, Želiezovce - D,Ď,E,F,H,Ch,I,Y,J,N,P,Z,Ž,Zs  Sándorová Ildikó, Mgr. 105 prízemie 036/2442316 ildiko.sandorova@upsvr.gov.sk
Pohronský Ruskov, Hontianska Vrbica, Keť, V. Ludince - T-Z, Želiezovce - A Lojdová Seresová Viviána, Mgr. 107 prízemie 036/2442310 viviana.seresova@upsvr.gov.sk
Málaš, M. Ludince, Sikenica, Turá, Zalaba, Zbrojníky, Šarovce - A-J Štuller Štefan 108 prízemie 036/2442512 stefan.stuller@upsvr.gov.sk
Čaka, Kuraľany, Nýrovce, T. Lužany - K-M, Želiezovce /L, S, Š, Sz/, Šarovce - K-Z, IPS stredisko Sádovská Mária 109 prízemie 036/2442313 maria.sadovska@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
Demandice, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Kubáňovo, Šahy /H,K,L,S,Š,R,U,V,W,Z,Ž/ Halászová Henrieta 3 prízemie 036/2441310 henrieta.halaszova@upsvr.gov.sk
Hokovce, Pastovce, Dolné Semerovce, Šahy /G,M,N,O,P,T,Ť/ Nagyová Silvia 17 prízemie 036/2441315 silvia.nagyova2@upsvr.gov.sk
Horné Túrovce, Veľké Turovce, Slatina, Lontov, Bielovce, Horné Semerovce, Šahy /A,Á,C,Č,D,Ď,F/ Križanová Mária 16 prízemie 036/2441311 maria.krizanova@upsvr.gov.sk
Plášťovce, Tupá, Ipeľský Sokolec, Vyškovce nad Ipľom, Sazdice, Šahy /B,E,É,I,Í,J,CH/ Tóthová Anita 3 prízemie 036/2441 310 anita.tothova@upsvr.gov.sk
späť