Referát poradenstva a vzdelávania

Referát poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
odborné poradenstvo Mudráková Dušana, Mgr. 119 1 036/2440459 dusana.mudrakova@upsvr.gov.sk
odb. poradenstvo Pappová Ľuboslava, Mgr. 120 1 036/2440330 luboslava.pappova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Frtúsová Eva Mgr. 115 1 036/2440 406, 0917/554369 eva.frtusova@upsvr.gov.sk
odb. poradenstvo Potocká Marta, Mgr. 117 1 035/2440 454 marta.potocka@upsvr.gov.sk
odb. poradenstvo Klučiar Adam, Mgr. 118 1 036/2440453 adam.kluciar@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie NP UoZ-2 Czíriová Eva 122 1 036/2440 329 eva.cziriova@upsvr.gov.sk
NP Individ.poradenstvo pre znevýhod.UoZ Matejková Mária Mgr. 116 1 036/2440 550 maria.matejkova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Matejková Darina Mgr. 122 1 036/2440 329 darina.matejkova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Olos Tetiana Bc. 113 1 036/2440 404 tetiana.olos@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Kubicová Natália 113 1 036/2440 404 natalia.kubicova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Kleinová Zuzana Mgr. 106 1 036/2440 461 zuzana.kleinova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
späť