Generálny riaditeľ Ústredia PSVaR na úrade...

V rámci pracovného výjazdu do Prešovského a Košického kraja navštívil dňa 13. marca 2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Ing. Marián Valentovič spolu s riaditeľkou sekcie služieb zamestnanosti Mgr. Katarínou Dubovanovou. Predmetom pracovného rokovania  bola analýza vývoja nezamestnanosti na trhu práce v okrese Stará Ľubovňa, pracovná zaťaženosť zamestnancov úradov,  pripravovaná novela zákona o službách zamestnanosti ako aj aplikácia aktuálnych národných projektov v praxi.

Dátum vytvorenia stránky: 10.11.2015
Dátum aktualizácie: 12.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac