Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bartkovičová Zuzana, Mgr. 107 1 048/2440 310 zuzana.bartkovicova@upsvr.gov.sk
Tv - Vi (vrátane Ť,U) Kekeláková Renáta 104 1 048/2440 325 renata.kekelakova@upsvr.gov.sk
Šl - Tu Laurová Dagmar 104 1 048/2440 325 dagmar.laurova@upsvr.gov.sk
Vj - Ž,W (vrátane Z,Y) Šajgalíková Katarína, Mgr. 104 1 048/2440 324 katarina.sajgalikova@upsvr.gov.sk
Sef - Sti Koklesová Katarína, Mgr. 101 1 048/2440 327 katarina.koklesova@upsvr.gov.sk
Sto - Šk Čambalová Tatiana, Mgr. 101 1 048/2440 311 tatiana.cambalova@upsvr.gov.sk
Pul - Sed (vrátane Q,R,Ř) Štrelingerová Eva 101 1 048/2440 311 eva.strelingerova@upsvr.gov.sk
recepcia Sláviková Anna, Ing. 106 1 048/2440 322 anna.slavikova2@upsvr.gov.sk
recepcia Nosálová Marta, PhDr. 106 1 048/2440 322 marta.nosalova@upsvr.gov.sk
A-Baš Šnírerová Dagmar 201 2 048/2440 323 dagmar.snirerova@upsvr.gov.sk
Bat - Bub Vranová Dana, Mgr. 201 2 048/2440 323 dana.vranova@upsvr.gov.sk
Buc - Č (vrátane C) Miklošková Anna 202 2 048/2440 313 anna.mikloskova@upsvr.gov.sk
Da - Du Školníková Martina, Ing. 202 2 048/2440 313 martina.skolnikova@upsvr.gov.sk
Ge - Hi Šantová Ľubica 204 2 048/2440 312 lubica.santova@upsvr.gov.sk
Hl - Chl Zvadová Magdaléna, Ing. 205 2 048/2440 318 magdalena.zvadova@upsvr.gov.sk
Kn - Krb Bušovský Michal, Bc. 207 2 048/2440 317 michal.busovsky@upsvr.gov.sk
Pf - Puk Kišková Mária 210 2 048/2440 320 maria.kiskova@upsvr.gov.sk
Lh - Maš (vrátane Ľ) Tišliarová Viera 208A 2 048/2440 319 viera.tisliarova@upsvr.gov.sk
Mat - Mi Pilková Jana, Mgr 209 2 048/2440 316 jana.pilkova@upsvr.gov.sk
Chm - Jo (vrátane I) Bohinská Zuzana Mgr. 205 2 048/2440 318 zuzana.bohinska@upsvr.gov.sk
Op - Pe Bystrianska Emília 210 2 048/2440 320 emilia.bystrianska@upsvr.gov.sk
Krc - Le Varhoľová Lucia, Bc. 208 2 048/2440 319 lucia.varholova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Bartová Petra, Bc. 108 1 048/2440 321 petra.bartova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Melošová Veronika, Mgr. 108 1 048/2440 326 veronika.melosova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Vrbovská Lucia, Ing. 103 1 048/2440 315 lucia.vrbovska@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Kmeťová Marianna, Mgr. 103 1 048/2440 315 marianna.kmetova@upsvr.gov.sk
Dv - Ga (vrátane Ď,Dz,Dž,E,F) Kárová-Almášiová Janka, Bc. 204 2 048/2440 312 janka.karova-almasiova@upsvr.gov.sk
Ju - Km Príčová Katarína, Bc. 207 2 048/2440 317 katarina.pricova@upsvr.gov.sk
Ml - On (vrátane N,Ň) Bozalková Zuzana 209 2 048/2440 316 zuzana.bozalkova@upsvr.gov.sk
späť