Detašované pracovisko HEĽPA

Detašované pracovisko HEĽPA

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre občana Bc. Ivana Nosková +421 48 2444 310 ivana.noskova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ing. Soňa Puťošová +421 48 2444 311 sona.putosova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ing. Anna Kirschová +421 48 2444 312 anna.kirschova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Mgr. Nina Varšová +421 48 2444 310 nina.varsova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Emília Oravkinová +421 48 2444 470 emilia.oravkinova@upsvr.gov.sk
späť