Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca aktivačného centra Ing. Kvetoslava Beráková 110 1 +421 48 2442 470 kvetoslava.berakova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Zuzana Kerestényová 113 1 +421 48 2442 472 zuzana.kerestenyova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Bohuš Kosturík 113 1 +421 48 2442 472 bohus.kosturik@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Janka Nemčoková 109 1 +421 48 2442 471 janka.nemcokova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Lívia Mondlova 109 1 +421 48 2442 471 livia.mondlova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Lucia Košičiarová Demeterová 109 1 +421 48 2442 471 lucia.demeterova@upsvr.gov.sk
späť