Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Jednotný programový dokument NUTS II – BRATISLAVA CIEĽ 3

zip
jpd nuts
[zip,1.9 MB]

 

logo_ESF

 Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 3 je referenčným dokumentom, na základe ktorého bola poskytovaná podpora pre rozvoj na území Bratislavského kraja s využitím národných zdrojov a zdrojov z Európskeho sociálneho fondu.

Ciele JPD:

a.)      zlepšenie efektívnosti aktívnej politiky trhu práce  s osobitným dôrazom na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a osoby ohrozené sociálnou exlúziou s cieľom napomôcť ich začleňovaniu na trh práce

b.)      zvýšenie úlohy celoživotného vzdelávania a výskumu a vývoja pri zabezpečovaní adaptabilnej pracovnej sily založenej na vedomostiach

  

Dátum vytvorenia stránky: 11.12.2009
Dátum aktualizácie: 30.03.2010

Tlačiť