Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národné projekty v programovom období 2007-2013

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

      

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 


 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

viac

 

Národný projekt Efektívnymi službami k občanovi

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

Národný projekt Podpora udržania pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím a zvyšovanie zamestnateľnosti UoZ

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

Národný projekt Sieťovanie a rozvoj verejných služieb zamestnanosti

Informácie o NP Sieťovanie a rozvoj verejných služieb zamestnanosti.

 

viac

 

Národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 3

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

Národný projekt Podpora pracovných príležitostí pre uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP Podpora pracovných príležitostí pre UoZ.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP Podpora zamestnávania UoZ.

 

viac

 

Národný projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5

Informácie o NP VAOTP-5.

 

viac

 

Národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

Národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

Národný projekt Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

Národný projekt XXXVII Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ do 29 rokov v BSK

Informácie o NP XXXVII.

 

viac

 

Národný projekt XXXVI Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 4

Informácie o NP XXXVI.

 

viac

 

Národný projekt XXXV Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK- 3

Informácie o NP XXXV.

 

viac

 

Národný projekt XXXIV Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK

Informácie o NP XXXIV.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 17.07.2009
Dátum aktualizácie: 10.02.2016

Tlačiť